„Sopockie Serce” z wyższą nagrodą

„Sopockie Serce” z wyższą nagrodą
Fot. Paweł Marcinko/KFP/UMS

Prezydent Miasta Sopotu ustanowił nagrodę „Sopockie Serce” w 2006 r. Od tego czasu przyznawana jest corocznie organizacji pozarządowej za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców. Zwycięzca otrzymuje statuetkę, dyplom oraz nagrodę pieniężną. W tym roku jej wysokość została podniesiona do 10 tys. zł.

– Wszystkie organizacje pozarządowe są miastu i mieszkańcom Sopotu niezwykle potrzebne – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Z ich pracy, z ich zaangażowania i wsparcia korzystamy wszyscy, na bardzo wielu płaszczyznach. Jak wiele dobrego mogą zdziałać, pokazała pandemia, podczas której ich pomoc była nie do przecenienia. Niestety organizacje pozarządowe wciąż borykają się z brakiem systemowej pomocy finansowej od rządu – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Organizacje pozarządowe wspierają dzieci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, chore, ubogie, wykluczone, czy po prostu mniej zaradne.

Organizują ofertę kulturalną, edukacyjną, zajęcia sportowe, opiekę dla potrzebujących. Pomagają w rozwijaniu pasji i zainteresowań. Otaczają opieką bezdomne zwierzęta. Niosą pomoc tam, gdzie jest taka potrzeba. 

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować mieszkańcy Sopotu, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające w sferze pożytku publicznego.

Wnioski o przyznanie nagrody „Sopockie Serce” przyjmowane będą do 18 sierpnia 2023 r. 

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Sopot

Print Friendly, PDF & Email