Sopocki MOPS świętuje 30-lecie

Sopocki MOPS świętuje 30-lecie
Fot. materiały MOPS Sopot

1 marca 1990 r. Miejska Rada Narodowa w Sopocie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej. W roku 2020 sopocki ośrodek obchodzi 30-lecie działalności. Różne wydarzenia i spotkania organizowane w tym roku będą nawiązywały do tego jubileuszu. Najbliższe już 17 marca – obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej.

W latach 90-tych rozpoczęły się w Polsce przemiany obejmujące istniejące wówczas struktury państwa. W oparciu o nową ustawę o samorządzie terytorialnym, wiosną 1990 r. miejskie i gminne rady narodowe, powoływały do życia gminne jednostki organizacyjne, które przejmowały wszystkie zadania z zakresu pomocy społecznej. Te zadania, w Sopocie powierzono nowo utworzonemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

– W ciągu tych 30 lat funkcjonowania, Ośrodek ulegał zmianom dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb społecznych – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Wdrażaliśmy nowe formy usług społecznych dla naszych mieszkańców, otrzymywaliśmy do realizacji nowe zadania. Zawsze jednak osoby potrzebujące wsparcia mogły liczyć na profesjonalną pomoc i życzliwość ze strony pracowników oraz dyrekcji Ośrodka – dodaje Andrzej Czekaj.

W pracy socjalnej niezwykle ważne jest budowanie i podtrzymywanie relacji społecznych, które mają kluczowe znaczenie w świadczeniu skutecznej pomocy. Znaczenie relacji międzyludzkich promuje Światowy Dzień Pracy Socjalnej, który obchodzony jest w trzeci wtorek marca. Z tej okazji 17 marca pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie organizują akcję plenerową „Tulipan dla Mieszkańca” oraz dzień otwarty.

Pracownicy MOPS-u wyruszą na ulice miasta, by spotkać się z mieszkańcami. W ramach promowania pozytywnych relacji, współpracy i zaufania, będą wręczali przechodniom białe tulipany z załączonym bilecikiem informującym o tym dniu oraz adresem strony www.mopssopot.pl. Odwiedzą również instytucje, z którymi współpracują, podkreślając jak ważna jest taka współpraca aby skutecznie rozwiązywać problemy społeczne. Osoby uczestniczące w tej akcji będą wyróżnione okolicznościowymi przypinkami z białym tulipanem.

We wtorek (17 marca) w godz. 8:00 – 15:00 sopocki MOPS zaprasza również na Dzień Otwarty (ul. Kolejowa 14). W razie pytań dostępny jest numer telefonu 58 551 17 10.

Światowy Dzień Pracy Socjalnej ustanowiony został przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych aby podkreślić znaczenie pracy socjalnej w życiu jednostek, rodzin i całego społeczeństwa. Tematyka ustalana jest na dwa lata, zgodnie z celami Globalnej Agendy na rzecz Pracy Socjalnej i Rozwoju Społecznego. W latach 2019 – 2020 hasłem przewodnim jest: promowanie znaczenia relacji międzyludzkich.

Źródło: sopot.pl
Fot. materiały MOPS Sopot
Print Friendly, PDF & Email