Słupsk: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka dostosowana do potrzeb OzN

Słupsk: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka dostosowana do potrzeb OzN
fot. Michał Piotrowski / UMWP

Dzięki przeprowadzonej modernizacji charakterystycznemu słupskiemu „okrąglakowi” przywrócono historyczny wygląd. Budynek Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej zyskał też nowoczesne wnętrze, które dostosowane zostało do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja była realizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku od 2019 r., kiedy to podjęto pierwsze prace projektowe i remontowe, w tym wymianę stolarki okiennej. W kolejnych latach wykonano m. in. docieplenie budynku, montaż wentylacji czy renowację elewacji z odtworzeniem historycznej stolarki drzwiowej. Zmodernizowano także wnętrze wypożyczalni i czytelni bibliotecznej oraz poprawiono dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami.

W zasobach Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku i jej czterech filiach znajduje się ponad 200 tys. książek, czasopism i multimediów. Poza tym, udostępnianych jest około 30 tys. informacji dotyczących bibliotekarstwa, pedagogiki i różnych problemów oświaty. Zadaniem placówki jest wsparcie działalności innych jednostek oświatowych regionu, a w szczególności bibliotek szkolnych

pomorskie.eu
Print Friendly, PDF & Email