Seniorzy online

Seniorzy online
Fot. pixabay.com

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Fundacją Ekspert-Kujawy i Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego otwierają seniorom drzwi do świata nowoczesnych technologii. Od marca ubiegłego roku rozpoczęli realizację ciekawego projektu.

„Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko-mazurskim” to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś III współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców aż 61 gmin z naszego województwa. Dokładny wykaz gmin biorących udział w projekcie można znaleźć w załączniku nr 1 do Regulaminu. W projekcie udział wziąć może aż 1 800 uczestników, w tym aż ponad 1700 mieszkańców po 65 roku życia. Utworzona inicjatywa na ma celu zwiększyć kompetencje związane z obsługą urządzeń komputerowych wśród ludzi starszych, a także nauczyć ich korzystać z Internetu.

Utworzone grupy, zazwyczaj 9-osobowe, spotykać się będę 3 razy w tygodniu przez 6 tygodni. Po ukończonym szkoleniu odbędą się jeszcze spotkania animacyjne. Każdy, kto ukończy kurs, otrzyma na własność tablet.

Projekt realizowany będzie aż do 28 lutego 2020 roku. Aby się do niego zgłosić, wystarczy wypełnić formularz, a w przypadku osoby niepełnosprawnej dodatkowo przedłożyć kopię dokumentu orzekającego o niepełnosprawności.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do biura Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (Al. Marsz. J Piłsudskiego 7/9 lok. 14; 10-575 Olsztyn) lub przesłać przez Interent, za pomocą e-maila na adres: biuro@seniorzyonline.org.

Oprac. Weronika Wójcik

Źródło: http://www.wmson.eu/
Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email