Od 1 grudnia można dorobić więcej

Od 1 grudnia można dorobić więcej
Fot. Adminstrator

Co trzy miesiące zmieniają się kwoty, do których mogą dorobić emeryci i renciści. Od grudnia, w porównaniu z kwotami obowiązującymi od 1 lipca do 30 listopada, pracujący emeryt i rencista będzie mógł dorobić więcej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych co kwartał ogłasza kwoty przychodów dla pracujących emerytów i rencistów. Nowe progi, które wejdą w życie od 1 grudnia, będą obowiązywać przez kolejne 3 miesiące, czyli do 28 lutego 2019 roku.

Należy pilnować tych kwot, aby nie stracić prawa do pobieranego świadczenia. Dotyczy to osób, które nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego. W zależności od wysokości zarobków, emerytury lub renty mogą być odpowiednio pomniejszone lub nawet zawieszone.

Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy Twoje świadczenie, ma wpływ przychód ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od której są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Należy powiadomić ZUS o wysokości osiąganego przychodu, jeśli przekroczymy limity.

Jeżeli z zawiadomienia o wysokości przychodu, jaki zamierzamy osiągnąć, wynika, że:

• nie przekroczymy 3 206,20 zł miesięcznie – świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości,

• przekroczymy 3 206,20 zł, ale nie więcej niż z 5954,30 zł – wypłacane świadczenie zostanie zmniejszone,

• przekroczenie 5954,30 zł – wypłata świadczenia zostanie zawieszona.

Od 1 grudnia wzrasta również kwota przychodu, jaką mogą uzyskać osoby pobierające rentę socjalną. Będzie to kwota 3 206,20 zł. Zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny ustalany indywidualnie w zależności od płci. Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem.

Warto wiedzieć, że ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza świadczenia w razie osiągania przychodu w przypadku prawa do emerytury częściowej. Pełna wysokość gwarantowana jest również w przypadku renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach, jak również rent inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Print Friendly, PDF & Email