Senior jako strażnik konsumencki

Senior jako strażnik konsumencki
Fot. Adminstrator

Miejski Rzecznik Konsumentów w Elblągu przez rok swojej działalności pomógł 65. osobom, które podpisały różnorodne, w większości niekorzystne dla nich umowy, na „pokazach”, przez co udało się uniknąć spłaty zobowiązań na łączną kwotę ponad 550 000 zł. Podczas dzisiejszego (8 listopada) spotkania z Elbląską Radą Seniorów, Rzecznik przedstawił swój najnowszy pomysł na walkę z nieuczciwszymi praktykami sprzedażowymi.

Na co dzień elbląscy seniorzy, w ramach działających na ich rzecz organizacji, kół i grup nieformalnych, mogą liczyć na wiele działań aktywizujących, sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych. Można było się o tym przekonać podczas dzisiejszego posiedzenie Elbląskiej Rady Seniorów, gdzie przedstawiano te działania na forum grupy. Jednym z punktów spotkania było wystąpienie Pawła Rodziewicza, Miejskiego Rzecznika Konsumentów, który był pełen podziwu dla bardzo szerokiego profilu działalności seniorskiej na terenie naszego miasta.

Rzecznik na początku swojego wystąpienia przybliżył wszystkim zebranym, czym tak naprawdę się zajmuje.

– Miejski Rzecznik Konsumentów organizuje bezpłatne poradnictwo prawne w zakresie konsumenckim, interweniuje u przedsiębiorców w przypadku wystąpienia sporu o charakterze konsumenckim, jeżeli takiego sporu przedsądowego nie uda się rozwiązać, Rzecznik również w sądzie występuje reprezentując interesy konsumentów – mówił Paweł Rodziewicz.

W działaniach przeciw nieuczciwym przedsiębiorcom bardzo często oprócz Rzecznika biorą udział również Policja, Izba Celno-Skarbowa czy Inspekcja Handlowa. Lecz bardzo często podstawowym problemem jaki mają organy ścigania w walce z takimi przestępstwami, jest fakt, że najczęściej dowiadują się one o nich wówczas, jak już doszło do złamania prawa. Współpraca służb z Rzecznikiem zaowocowała wieloma zawiadomieniami o popełnieniu przestępstwa i wieloma sprawami, które już są w toku i bardzo często bardzo dobrze rokują. Część z tych spraw, została podjęta na wniosek osób starszych, osób poszkodowanych. Wielokrotnie Rzecznik osobiście uczestniczył w czynnościach procesowych wraz z osobą starszą, która sama nie była w stanie takich czynności samodzielnie dokonać. Pierwszym krokiem mającym pomóc takiej osobie poszkodowanej jest zabezpieczenie jej interesu finansowego i tutaj też niejednokrotnie z osobami starszymi trzeba było udać się do banku żeby odstąpić od umowy kredytu, trzeba było wykonać szereg czynności o charakterze cywilno-prawnym.

– Odpowiednim służbom czy chociażby osobom młodszym niejednokrotnie bardzo ciężko jest dostać się na taki pokaz. Warto mieć świadomość, że im większa jest selekcja na taki pokaz ,tym większe prawdopodobieństwo, że będzie się tam działo coś nieuczciwego – kontynuował Rzecznik.

Jak przyznał Rzecznik, seniorzy to grupa, którą bardzo sobie ceni i w ostatnim czasie poświęca jej bardzo dużo uwagi. Grupa ta stanowi zdecydowaną większość jego klientów w poradnictwie, którego udziela w biurze przy Kosynierów Gdyńskich 42, pok. nr 2.

– Niemal wszystkie osoby poszkodowane na skutek nieuczciwej działalności przedsiębiorców, które zgłaszają się do mnie z prośbą o pomoc, to seniorzy. Moje interwencje dotyczyły nie tylko umów zawieranych na pokazach, lecz całego szeregu innej działalności, która może budzić wątpliwości, co do swojej legalności. Z pewnością każdą z tych działalności można nazwać nieuczciwą praktyką rynkową. Te nieuczciwe praktyki rynkowe są skierowane głównie do seniorów, ponieważ ta grupa społeczna jest najbardziej podatna na wszelkiego rodzaju oszustwa – podsumował Rzecznik.

W pierwszym roku swojej działalności na terenie Elbląga, Rzecznik przeprowadził szereg spotkań w ramach których przestrzegał osoby starsze oraz edukował, jak nie dać się oszukać. Spotkania te niemal zawsze dotyczyły bezpieczeństwa seniorów pod kontem zawierania umów.

– Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu uda mi się nawiązać z państwem współpracę w zakresie organizowania kolejnych tego typu spotkań. Deklaruję również gotowość wsparcia dla wszelkich inicjatyw, które mają na celu poniesienie świadomości konsumenckiej u seniorów. Przepisy prawa oraz wzorce umów konsumenckich stają się coraz bardziej skomplikowane. Nieuczciwi przedsiębiorcy bardzo często wykorzystują nieświadomość i brak wiedzy a nierzadko też zwykłą niezaradność osób w podeszłym wieku i wykorzystują to bezwzględnie. Moim zadaniem jest ograniczyć ilość tego typu zjawiska oraz chciałbymim przeciwdziałać oraz ścigać tych, którzy takich niedozwolonych czynów się dopuszczają – wyliczał Paweł Rodziewicz.

Chcąc jeszcze skuteczniej działać na rzecz seniorów i walki z nieuczciwymi przedsiębiorcami Rzecznik planuje powołać do życia obywatelską straż konsumencką.

– Ten pomysł rodził się w mojej głowie od kilku już miesięcy. Straż konsumencka, którą chciałbym powołać do życia, byłaby to nieformalna grupa oparta na zasadzie wolontariatu. Jej celem byłoby monitorowanie elbląskiego rynku konsumenckiego i interweniowanie w przypadku, kiedy mielibyśmy do czynienia z różnymi rodzaju nieuczciwymi praktykami handlowymi.

– Z pewnością do udziału w tym projekcie zaproszę różne grupy społeczne, natomiast bardzo liczę tutaj na seniorów, gdyż jeśli chodzi o niektóre przypadki takie jak „pokazy”, to obecność na takim spotkaniu ludzi młodych jest bardzo ograniczona przez organizatorów tych pokazów. Dlatego zapraszam wszystkich prężnych seniorów, a z tego co się zorientowałem, to środowisko to, działa bardzo prężnie i jestem pod coraz większym wrażeniem tego, ile sił witalnych jest w elbląskich seniorach – podsumował Rodziewicz.

Print Friendly, PDF & Email