Senior: 6 mln zł dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Senior: 6 mln zł dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Fot. Adminstrator

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W ramach drugiej edycji programu do resortu trafiło 49 wniosków, spośród których wybrano 20 najlepszych. Łączna kwota dofinansowania wyniesie blisko 6 mln zł.

W warmińsko–mazurskiem 339 tys zł trafi do Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie na projekt pn. „Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie otwiera bramę wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku” oraz 349 500 tys zł do Fundacji „INNWARMIA” na wsparcie i rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku na terenie Warmii i Mazur.

To już druga edycja programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, który realizuje Strategię Gowina w ramach filaru Społecznej Odpowiedzialności Nauki. W programie finansowane będą projekty dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich na istniejących lub nowopowstałych uniwersytetach trzeciego wieku.

UTW umożliwiają upowszechnienie najnowszych dokonań nauki wśród słuchaczy, zachęcając ich do większej aktywności intelektualnej, społecznej i kulturalnej. W konkursie wyłonione zostały ośrodki, które wywiązują się z tego zadania najlepiej.

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17725 

Print Friendly, PDF & Email