Senat za ustawą o zwiększeniu ochrony zdrowia pracowników

Senat za ustawą o zwiększeniu ochrony zdrowia pracowników
Fot. Senat RP / X

W środę (5 czerwca) Senat RP przyjął zmiany w Kodeksie pracy przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wprowadzenie tych zmian zapewni jeszcze skuteczniejszą ochronę zdrowia pracowników. Ustawa została przyjęta bez poprawek. Teraz czeka ona na podpis Prezydenta Andrzeja Dudy.

Chodzi o zmiany w art. 222, który dotychczas mówił o ochronie przed substancjami rakotwórczymi i mutagennymi. Teraz nastąpi rozszerzenie ochrony pracowników na substancje reprotoksyczne, czyli wpływające szkodliwie na rozrodczość. Są to m.in.: toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego, metale.

Substancje reprotoksyczne mogą wywierać niekorzystny wpływ na funkcje seksualne i płodność u mężczyzn i kobiet, a także na rozwój potomstwa. Ich działanie może być nieodwracalne. Substancje te występują przede wszystkim przy produkcji i stosowaniu pestycydów, produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych, w przemyśle gumowym, farmaceutycznym, metalurgicznym, kosmetycznym, jak również w budownictwie, w placówkach ochrony zdrowia, zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i w warsztatach samochodowych.

– Ministerstwo traktuje bezpieczeństwo pracowników poważnie, jako sprawę najwyższej wagi. Z tego powodu podejmuje działania gwarantujące większą ochronę zdrowia osób świadczących pracę. Obecna zmiana jest jednym z wyrazów troski o pracowników i ich przyszłość, a w tym przypadku również o zdrowie następnego pokolenia – wskazuje resort.

– Liczymy na to, że część pracowników, którzy pracują dzisiaj w kontakcie z substancjami reprotoksycznymi, przestanie mieć kontakt z tymi substancjami, pracodawcy będą zastępować je innymi substancjami. W ten sposób będziemy chronić zdrowie reprodukcyjne pracowników. Pracownicy, którzy dzisiaj nie są właściwie przed tymi substancjami chronieni, zostaną wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Warto podkreślić, że wśród praw pracowniczych, które polska Konstytucja ujmuje jako prawa człowieka, jest także prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – mówił w Senacie wiceminister Sebastian Gajewski.

– Miejsce pracy musi być miejscem wolnym od zagrożeń, a więc miejscem wolnym od lęku o zdrowie i życie. Rolą państwa jest ochrona pracowników tak, żeby mogli iść do pracy nie martwiąc się o swoje bezpieczeństwo, a w pełni skupiając się na wykonywanych zadaniach. Dzięki proponowanym zmianom kilkaset tysięcy osób zostanie objęte zwiększoną ochroną i będzie mogło spać spokojnie – przekonuje MRPiPS.

Przyjęte przepisy wdrażają dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta Andrzeja Dudy.

MRPiPS / oprac. red.
Print Friendly, PDF & Email