Senat za powołaniem prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Senat za powołaniem prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak / Kancelaria Senatu

Senat podczas środowego posiedzenia wyraził zgodę na powołanie prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego kandydaturę poparło 93 senatorów, nikt nie był przeciw, 5 senatorów wstrzymało się od głosu.

Występując przed Senatem, prof. Marcin Wiącek podkreślił, że nie należy i nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. Zaznaczył też, że ważne jest dla niego doprecyzowanie i rozwijanie kierunków działania rzecznika, aby skuteczniej wspierać osoby z poczuciem wykluczenia, wynikającym np. z niepełnosprawności, nieporadności, kryzysu bezdomności czy osobistych przekonań.

– W Biurze RPO otworzę szeroko drzwi osobom potrzebującym rady, wsparcia czy działań procesowych – zapewniał. Stwierdził też, że widzi potrzebę większego zaangażowania RPO w urzeczywistnienie praw człowieka. Mówił m.in. o prawie do życia w czystym środowisku, pokojowego demonstrowania swoich poglądów, niezależnego, sprawnego i rzetelnego sądu, ochrony zdrowia. – Działania moje jako RPO chciałbym oprzeć na 3 definiujących się filarach, jakimi są godność, równość i dialog – podkreślił.

W trakcie debaty senatorowie podkreślali, że prof. Marcin Wiącek jest najlepiej przygotowany merytorycznie do pełnienia funkcji RPO spośród dotychczasowych kandydatów na to stanowisko.

– Chciałbym wyrazić moje ogromne uznanie dla wszystkich posłów i senatorów, którzy wznieśli się ponad podziały i poparli moją kandydaturę. Zobowiązuję się do tego, że będę pomagał każdemu obywatelowi, który czuje, że jego prawa są naruszone – powiedział tuż po głosowaniu w Senacie RP nowy rzecznik RPO.

Marcin Wiącek jest prawnikiem, doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2017 roku jest także kierownikiem Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW.

senat.gov.pl
Oprac. Red.
Print Friendly, PDF & Email