Sejm przyjął poprawki do tzw. ustawy covidowej, która m.in. wspiera zakłady aktywności zawodowej

Sejm przyjął poprawki do tzw. ustawy covidowej, która m.in. wspiera zakłady aktywności zawodowej
Fot. Pixabay

Wsparcie finansowe za miesiące trwania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego – zakłada m.in. poprawka do nowelizacji tzw. ustawy covidowej wspierającej m.in. zakłady aktywności zawodowej. Nowelizację w czwartek poparł Sejm.

Nowelizacja dotyczy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W głosowaniach Sejm przyjął niektóre poprawki Senatu. Dotyczyły one m.in. wsparcia finansowego za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego dla wykonujących przewozy autobusowe oraz operatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z wyłączeniem komunikacji miejskiej.

Ponadto Sejm w głosowaniach przyjął kilka poprawek Senatu, precyzujących brzmienie ustawy.

W nowelizacji są m.in. rozwiązania dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Pracodawca, który prowadzi zakład aktywności zawodowej, będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika. Będzie istniała również możliwość otrzymania refundacji zarówno wynagrodzenia, jak i należnych składek oraz podatków (zamiast refundacji wyłącznie wynagrodzenia).

W nowelizacji znalazły się też inne rozwiązania. W myśl jednego z nich osoby, które prowadzą podmioty pieczy zastępczej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii będą musiały dbać o współpracę z odpowiednimi służbami, a także zapewnić personelowi odpowiedni poziomu informacji o aktualnym stanie prawnym.

Będą musiały także monitorować stan zaopatrzenia w środki ochrony osobistej i szybko reagować w razie prawdopodobieństwa wystąpienia braków w tym zakresie.

Nowela wprowadza też zmianę, która pozwoli zabezpieczyć świadczenie integracyjne dla tych uczestników centrów integracji społecznej, którzy objęci zostali kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Nowelizacja wprowadza zmiany w kilkunastu ustawach, m.in. w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o publicznej służbie krwi, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (PAP)

Print Friendly, PDF & Email