Samorząd województwa stawia na rozwój kultury fizycznej

Samorząd województwa stawia na rozwój kultury fizycznej
Fot. pixabay.com

Zarząd województwa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych samorządu województwa z zakresu rozwoju kultury fizycznej.

Konkurs był skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

185 tys. zł przeznaczono na:

– Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych” – 85 tys. zł,

– „Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich (dotyczy sportu profesjonalnego)” – 80 tys. zł,

– „Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do mistrzostw świata i Europy w sportach nieolimpijskich, oraz zawodach typu Masters i Weterani” – 20 tys. zł.

Pieniądze pochodzą z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego.

Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Termin realizacji zadania Propozycja wysokości dotacji
(w zł)
1. Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk” Olecko TACY SAMI 01.03.2020 r.
– 31.12.2020 r.
13 000,00
2. Akademicki Klub Sportowy Przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej Imienia Józefa Rusieckiego Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w koszykówce na wózkach. 15.03.2020 r.
– 15.12.2020 r.
14 500,00
3. Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” Kolarstwo i strzelectwo pneumatyczne osób niepełnosprawnych. 01.02.2020 r.
-31.12.2020 r.
18 000,00
4. INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY „ATAK’ Szkolenie, udział w zawodach i organizacja turniejów dla osób niepełnosprawnych
w 2020 r.
02.02.2020 r. –
31.12.2020 r.
18 000,00
5. Integracyjny Klub Sportowy „Smok” Orneta „Szkolenie zawodników
i udział reprezentantów województwa w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych w dyscyplinach paraolimpijskich
i igrzyskach głuchych „.
15.04.2020 r.
– 31.10.2020 r.
17 000,00
6. Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych ,,START” z siedzibą w Olsztynie Strzelectwo sportowe osób niepełnosprawnych ruchowo 01.04.2020 r.
– 03.12.2020 r.
4 500,00

Razem 85 000,00

Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich (dotyczy sportu profesjonalnego)

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Termin realizacji zadania Propozycja wysokości dotacji
(w zł)
1. Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie Wspieranie przygotowań
i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata
i Europy w sportach olimpijskich.
01.02.2020 r.
-31.12.2020 r.
80 000,00

Razem 80 000,00

Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do mistrzostw świata i Europy w sportach nieolimpijskich, oraz zawodach typu Masters i Weterani

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Termin realizacji zadania Propozycja wysokości dotacji
(w zł)
1. Warmińsko-Mazurski Klub Lekkiej Atletyki Masters Wsparcie wybitnych reprezentantów województwa
w lekkiej atletyce w kategorii Masters w przygotowaniach
i udziale w zawodach typu Masters, w tym w mistrzostwach świata i Europy
01.02.2020 r.
– 31.12.2020 r.
5 880,00
2. Szkoła Chińskich Sztuk Walki „SHAOLIN” Przygotowania do udziału
w Mistrzostwach Świata Kung Fu
01.03.2020 r.
– 30.11.2020 r.
9 200,00
3. Olsztyński Klub Sportów Wodnych Kajakarze MASTERS 2020 01.01.2020 r.
– 31.12.2020 r.
4 920,00

Razem 20 000,00
Print Friendly, PDF & Email