Sami Dzielni!

Sami Dzielni!
Fot. UMWM

Od trzech lat Małopolska wespół z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, Tarnowem, Krakowem, Wieprzem, Zakliczynem oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” realizuje projekt, będący nowym standardem mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W ramach programu Sami Dzielni! funkcjonują mieszkania wspomagane. Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczą się w nich jak samodzielnie prowadzić gospodarstwo domowe np. przygotowywać posiłki, gospodarować pieniędzmi czy aktywnie spędzać czas wolny. Wszystko po to, by jak najmocniej uniezależnić się od osób trzecich czy instytucji publicznych. Mieszkańcy pod okiem specjalistów wzmacniają swoją samodzielność poprzez wykonywanie codziennych obowiązków i uczestnictwo w różnych zajęciach. W zależności od potrzeb i możliwości.

– W Małopolsce dążymy do tego, by usługi społeczne skierowane do osób z niepełnosprawnościami były powszechnym i dostępnym rozwiązaniem. Jednym z nich są mieszkania wspomagane, stanowiące odpowiedź na kluczowy problem z jakim borykają się te osoby. Mowa tu o samodzielności. W ramach projektu ,,Sami-Dzielni! funkcjonuje już pięć takich mieszkań. Projekt jest ukierunkowany na wzmocnienie autonomii, zaradności życiowej oraz integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami – tłumaczy marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Mieszkania są w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dzięki czemu zapewniają bezpieczną przestrzeń życiową. Pobyt w mieszkaniu trwa od trzech tygodni do sześciu miesięcy. Usługi mogą być również świadczone w mieszkaniach własnych osób z niepełnosprawnościami.

– W Małopolsce tworzymy warunki do maksymalnej samodzielności dla osób z niepełnosprawnościami. Każdy człowiek, bez względu na swoją sytuację życiową ma niezbywalne prawo do samostanowienia, podejmowania wyborów i kontroli nad własnym życiem. Mieszkanie wspomagane jako interdyscyplinarna usługa społeczna umożliwia podejmowanie aktywności w kierunku niezależnego życia – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Udział w projekcie pozwala uwierzyć we własne możliwości i odkryć zasoby, dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami pokonują codzienne bariery, co potwierdzają opinie uczestników.

– Dużo się nauczyłam, zobaczyłam co mogę i że mogę jeszcze więcej niż myślałam. Polecam wszystkim udział w tym projekcie – mieszkanie jest odpowiednie, prawidłowo do moich potrzeb wyposażone – mówi jedna z uczestniczek projektu.

– Codziennie gotuję obiady. Było mi to też potrzebne, bo chodzi o tą nowoczesność, żeby się jakoś jej nauczyć – byłam na to nastawiona, bo to mi było potrzebne, żeby robić też rzeczy poprzez maila czy Skype’a, zrobić płatności – przyznaje inna z uczestniczek.

– Poczułam jeszcze lepiej swoją wartość, to, że naprawdę mogę, że mam pewną zdolność artystyczną. I chcę się usamodzielnić. Mieszkania szukam. Najlepiej to chciałabym dłużej w projekcie zostać, ale to nie jest możliwe – zaznacza z kolei inna z uczestniczek.

Udział w pilotażu mogą wziąć pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zamieszkujące na terenie gmin biorących udział w projekcie.

Zainteresowanych udziałem w pilotażu organizatorzy projektu proszą o bezpośredni kontakt z:

  • Gminą Miejską Kraków
  • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków (telefon 12 616 54 27, e-mail: dn@mops.krakow.pl)
  • Gminą Wieprz: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz (telefon 33 875 54 15, e-mail: biuro@gopswieprz.pl)
  • Gminą Klucze: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” ul. Źródlana 3, 32-310 Kolbark (telefon 32 647 80 50, e-mail: biuro@stowarzyszenie-klucz.pl)
  • Gminą Zakliczyn: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie ul. Rynek 15, 32-840 Zakliczyn (telefon 14 66 52 275, e-mail: mops@mopszakliczyn.pl)
  • Gminą Miasta Tarnów: Centrum Usług Społecznych w Tarnowie ul. Goldhammera 3, 33-100 Tarnów (telefon 14 688 21 09, e-mail: samidzielni@cus.tarnow.pl)

Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczone są na stronie rops.krakow.pl w zakładce „Sami Dzielni”.

Projekt „Sami-Dzielni! – Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Biuro Prasowe UMWM / Wak
Print Friendly, PDF & Email