Sądy mają być bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnością

Sądy mają być bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnością
Fot. Pixabay

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt pn. „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami”, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym jego celem jest zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej do sądów, jak również podniesienie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy związanej z potrzebami osób z niepełnosprawnościami.

Planowany projekt zakłada m.in. przeprowadzenie szkoleń dla kadr sektora wymiaru sprawiedliwości, w tym kadry zarządzającej, orzeczników, asystentów sędziego, pracowników administracyjnych, koordynatorów dostępności, wybranych pracowników pełniących funkcję osoby wspierającej osoby z niepełnosprawnością oraz przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie praw i potrzeb osób z niepełnosprawnością. Program szkoleń będzie dostarczać uczestnikom podstawowej wiedzy dotyczącej budowania kontaktu i efektywnej komunikacji z Klientem z niepełnosprawnością. Nabyte w ten sposób nowe kompetencje posłużą wsparciu osób z określoną niepełnosprawnością (jako klienta i pracownika sądu) w sposób właściwy, z zachowaniem podmiotowości tej osoby i wykluczą stereotypowe myślenie o niepełnosprawności. Program zakłada również zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w 35 sądach, poprzez instalację urządzeń i wykonanie prac adaptacyjno-budowlanych, umożliwiające samodzielne korzystanie z obiektów przez osoby z niepełnosprawnościami.

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu zostaną zrealizowane przez podmioty zewnętrzne. Natomiast pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości będą pełnić funkcję nadzorczo-merytoryczną.

Ministerstwo Sprawiedliwości
Print Friendly, PDF & Email