Rzeszów: Niepełnosprawni mają swojego rzecznika

Rzeszów: Niepełnosprawni mają swojego rzecznika
Fot. UM Rzeszów

W Urzędzie Miasta Rzeszowa utworzono stanowisko rzecznika ds. osób niepełnosprawnych. Funkcję tę sprawować będzie Natalia Hul. W środę, 17 listopada br. została oficjalnie powitana przez wiceprezydent Krystynę Stachowską.

Natalia Hul od 2010 roku współpracuje ze stowarzyszeniami wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami m.in. z Podkarpackim Stowarzyszeniem Głuchych, jako wolontariusz, wspierając osoby z niepełnosprawnością w obszarze rehabilitacji, aktywizacji społecznej i zawodowej. Jest tłumaczem języka migowego i często wspomaga fundacje podczas różnego rodzaju konferencji. Opiekuje się również niesłyszącymi studentami rzeszowskich uczelni. Dotąd pracowała jako wykładowca języka migowego oraz języka angielskiego.  Od najmłodszych lat przebywa z osobami z niepełnosprawnościami, dlatego jest świadoma wyzwań i wrażliwa na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Do zadań rzecznika ds. osób niepełnosprawnych będzie należało m.in.:

  • prowadzenie działań związanych z aktywizacją, integracją społeczną i poprawą jakości życia osób niepełnosprawnych,
  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez urząd,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez urząd,
  • monitorowanie działalności urzędu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • współpraca z organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, wspierającymi osoby z niepełnosprawnością,
  • analiza funkcjonujących branżowych programów, polityk i zadań Miasta,
  • kreowanie i inicjowanie rozwiązań mających na celu uwrażliwienie społeczności,
  • upowszechnianie postaw zorientowanych na wsparcie i pomoc osobom z niepełnosprawnościami,
  • uczestniczenie w konferencjach prasowych, jako tłumacz języka migowego,
  • koordynacja działań zapewniających dostępność do obiektów, usług, informacji dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Miasta Rzeszowa.

Rzecznik ds. osób niepełnosprawnych pracuje w Urzędzie Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 16, pok. 9 (tel. 17 875 49 95, adres e-mail: ron.umrz@erzeszow.pl).

UM Rzeszów
Print Friendly, PDF & Email