Rzeszów: WSIiZ zachęca studentów z Ukrainy do kontynuowania u niej kształcenia

Rzeszów: WSIiZ zachęca studentów z Ukrainy do kontynuowania u niej kształcenia
Fot. Pixabay

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza studentów zmuszonych przez wojnę do przerwania nauki w ukraińskich uczelniach, aby kontynuowali edukację u niej. Zapewnia m.in. możliwość bezpłatnego studiowania w semestrze letnim, kursy jęz. polskiego, pomoc w znalezieniu stażu i pracy.

Jak poinformowała we wtorek PAP Ksenia Burghardt z Biura Prasowego WSIiZ, uczelnia zapewnia zarówno osobom z obywatelstwem ukraińskim, jak i studiującym dotychczas w Ukrainie obcokrajowcom uznanie ich dotychczasowych okresów kształcenia. Dodała, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, a sam proces będzie elastyczny i jak najbardziej uproszczony.

– Każdy obywatel Ukrainy, który chce kontynuować swoje dotychczasowe studia we WSIiZ lub rozpocząć je w semestrze letnim 2022, ma możliwość studiów bezpłatnych w trakcie tego semestru, koszt nauki pokryje WSIiZ – zaznaczyła Burghardt. Podkreśliła jednocześnie, że oferta bezpłatnego studiowania dotyczy tylko tych obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i przeszli pomyślnie proces rekrutacji.

Zwróciła uwagę, że uczelnia cały czas poszukuje możliwości pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich, fundacji oraz organizacji pozarządowych, które byłyby skierowane dla studentów z Ukrainy, zmuszonych po 24 lutego do opuszczenia swojego kraju i przerwania studiów.

– W miarę możliwości oferta dotycząca bezpłatnych studiów we WSIiZ będzie poszerzana – zapewniła. Ponadto WSIiZ studentom z Ukrainy, którzy zechcą u niej kontynuować kształcenie, gwarantuje zakwaterowanie i pomoc w organizacji życia codziennego oraz formalności związanych z pobytem, kursy języka polskiego oraz pomoc w znalezieniu stażu oraz pracy i kontakt z pracodawcami.

– Najwięcej ofert dostępnych od zaraz czeka w obszarze IT w dziedzinie logistyki oraz grafiki – wskazała Burghardt.

Uczelnia oferuje także studentom pomoc materialną, stypendia socjalne oraz zniżkę w czesnym. Ponadto oferuje też możliwość zatrudnienia ukraińskich naukowców i nauczycieli akademickich z obszaru informatyki i matematyki, a także programistów i grafików komputerowych. Szczegółowe informacje oraz pomoc w skompletowaniu dokumentów można uzyskać w Dziale Rekrutacji Studentów ze Wschodu w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim w siedzibie uczelni oraz pod numerami telefonu: 17 866 11 74, 17 866 12 31 lub 691 992 116, a także e-mail: ua@uitm.edu.eu (PAP)

Agnieszka Pipała / PAP – Nauka w Polsce
Print Friendly, PDF & Email