Rzecznik zaprasza niepełnosprawnych na spotkanie

Rzecznik zaprasza niepełnosprawnych na spotkanie
Fot. Adminstrator

12 listopada o godz. 15:30 w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej F.P.D.N. im. Matki Teresy z Kalkuty, przy ul. Saperów 14 D, odbędzie się spotkanie z Pawłem Rodziewiczem, Miejskim Rzecznikiem Konsumentów.

Spotkanie to dedykowane jest rodzinom i opiekunom osób starszych i niepełnosprawnych i odbędzie się pod hasłem „Osoby niepełnosprawne a zobowiązania umowne w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta”, poruszać będzie tematykę zawierania umów konsumenckich przez osoby niepełnosprawne oraz w ich imieniu, kwestie związane z odstąpieniem od umowy, jej unieważnieniem lub wypowiedzeniem, a także kwestie dotyczące ubezwłasnowolnienia w kontekście uprawnień i obowiązków opiekuna.

Print Friendly, PDF & Email