Rzecznik Praw Pacjenta: Do 31 stycznia nabór do zespołu w sprawie odczynów poszczepiennych

Rzecznik Praw Pacjenta: Do 31 stycznia nabór do zespołu w sprawie odczynów poszczepiennych
Fot. Pixabay

Do 31 stycznia trwa nabór do sześcioosobowego zespołu opiniującego przyznawanie świadczeń kompensacyjnych po wystąpieniu niepożądanych odczynów poszczepiennych – podano na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.

– Rzecznik Praw Pacjenta czeka na zgłoszenia specjalistów, którzy zbudują zespół opiniujący w sprawach przyznawania świadczeń kompensacyjnych po wystąpieniu działania niepożądanego na skutek szczepienia przeciw COVID-19. Na zgłoszenia kandydatur czekamy do 31 stycznia br. – napisano.

Przypomniano, że w skład zespołu wejdzie sześciu specjalistów powoływanych i odwoływanych przez Rzecznika Praw Pacjenta na pięcioletnią kadencję.

– Czterech z nich zostanie wyłonionych spośród kandydatów przedstawionych przez: ministra zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Naczelną Radę Lekarską, towarzystwa naukowe, organizacje pożytku publicznego działające w obszarze praw pacjenta – przekazano.

Osoby powołane do zespołu muszą mieć prawo do wykonywania zawodu lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych, pediatrii, alergologii, neurologii, chirurgii ogólnej, kardiologii lub w dziedzinie chorób płuc, a w razie braku kandydatów mających tytuł specjalisty w tych dziedzinach – w dziedzinie pokrewnej. Muszą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej lub prowadzić prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu przez ostatnie pięć lat poprzedzających powołanie. Powinny także mieć wiedzę w zakresie szczepień ochronnych.

Ponadto nie może to być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Musi też ona złożyć rzecznikowi pisemne oświadczenie, że m.in. nie jest członkiem organów spółek handlowych lub przedstawicielem przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu produktów leczniczych będących produktem immunologicznym, jak również w zakresie doradztwa oraz członkiem organów spółdzielni, stowarzyszeń lub fundacji wykonujących taką działalność.

Ustawa nie ogranicza liczby kandydatów, których może zgłosić każda z uprawnionych instytucji lub organizacji. (PAP)

Klaudia Torchała
Print Friendly, PDF & Email