Rzeczniczka praw osób starszych zaprasza na dyżur

Rzeczniczka praw osób starszych zaprasza na dyżur
Fot. archiwum prywatne

Urszula Wolna, rzeczniczka praw osób starszych na podregion elbląski, pełni dyżury w każdy czwartek w godz. 10-12 w budynku przy ul. Związku Jaszczurczego 17, w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Urszula Wolna jest prawniczką, wieloletnią pracownicą Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu. 29 listopada 2022 podczas spotkania na elbląskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych Urszula Wolna miała okazję zaprezentować się środowisku osób starszych po raz pierwszy w nowej roli. Wielu z obecnych poznało ją już wcześniej, chociażby z Klubu nordic walking Elbląskie Włóczy-kije.

Misję rzecznika pełni społecznie pod telefonem 601 694 717.

Funkcja rzeczniczki praw osób starszych wpisana jest w obowiązujący w regionie i przyjęty przez samorząd wojewódzki program polityki senioralnej. Od 2010 rzecznikiem praw osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego jest Stanisław Brzozowski. W Elblągu jego zastępcą przez długie lata był Stanisław Puchalski, Urszula Wolna przejęła jego zadania. Zastępcą rzecznika na podregion ełcki jest Krzysztof Marusiński z Orzysza.

Dyżury rzecznika praw osób starszych w Elblągu są inicjatywą Federacji FOSa.

ESWIP
Print Friendly, PDF & Email