Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej
Fot. Kancelaria Premiera / Twitter

Rada Ministrów podczas wtorkowego posiedzenia rządu przyjęła projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Jak zaznacza rząd, jej celem jest wzrost efektywności leczenia nowotworów dzięki standaryzacji i koordynacji procedur wysokospecjalistycznych oraz monitorowaniu jakości.

– Dzisiaj podczas posiedzenia Rady Ministrów omawialiśmy niezwykle ważny problem walki z nowotworami. To bardzo ważny temat, który od paru lat mocno dofinansowujemy i pilotujemy w takiej formie, by był jak najlepiej dostępny dla każdego, kto tego potrzebuje – mówił podczas konferencji prasowej tuż po posiedzeniu rządu Mateusz Morawiecki. – Od lat walczymy o Polskę równych szans i zależy nam na tym, żeby poprzez wdrożenie Krajowej Sieci Onkologicznej dostęp do pomocy dla pacjentów był jak najbardziej sprawiedliwy i równomierny na całym terytorium naszego kraju – dodał.

Szef rządu zwrócił uwagę, że KSO zakłada procedury umożliwiające wykrywanie nowotworów na jak najwcześniejszych etapach ich zaistnienia, co – jak zaznaczył – pozwoli na szybkie i skuteczne leczenie tej trudnej choroby. Zapewni też chorym dostęp do jak najlepszej terapii i opieki.

Jakie korzyści dla pacjenta?

Zapisy ustawy zapewniają opiekę onkologiczną opartą o jednakowe standardy diagnostyczno-terapeutyczne dla każdego pacjenta. Każdy etap leczenia ma być realizowany przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Jak zaznaczył minister zdrowia, najistotniejszą zmianą jest obowiązek wyznaczenia przez podmioty KSO koordynatora dla każdego pacjenta.

Projekt zapewnia także powstanie ogólnopolskiej infolinii onkologicznej, dzięki której pacjent uzyska informacje o organizacji opieki onkologicznej w ramach KSO. Da ona również możliwość zapisu na pierwszorazowe świadczenie opieki zdrowotnej (po 12 miesiącach od ogłoszenia ustawy).

Ustawa wprowadza również obowiązek prowadzenia systematycznej oceny satysfakcji pacjenta.

Warto zaznaczyć, że przyjęty dziś przez rząd projekt ustawy powstał na bazie obserwacji z pilotażu prowadzonego od lutego 2019 roku w czterech województwach: dolnośląskim, świętokrzyskim, pomorskim i podlaskim. Teraz projektem zajmie się parlament. Trafi on pod obrady na najbliższe posiedzenie Sejmu (11-13 stycznia) lub kolejne (25-26 stycznia).

W ciągu 10 lat (2020-2030) na KSO planowane jest przeznaczenie 5,1 mld zł.

Szczegółowe rozwiązania

  • Strukturę KSO będą tworzyć Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego I, II i III poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO wraz z Centrami Kompetencji i Ośrodkami Satelitarnymi oraz Ośrodkami Kooperacyjnymi.
  • KSO zapewni strukturę, w ramach której najbardziej skomplikowane świadczenia medyczne będą realizowane na poziomie wysokospecjalistycznym, złożone świadczenia medyczne na poziomie specjalistycznym, a najprostsze świadczenia na poziomie podstawowym.
  • Kwalifikacja na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO będzie oparta na obiektywnych kryteriach, które odnosić się będą m.in. do liczby i kwalifikacji personelu medycznego oraz potencjału diagnostyczno-terapeutycznego, zapewniającego odpowiednią jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń.
  • Wprowadzony zostanie okres przejściowy na przygotowanie się przez podmioty lecznicze do spełnienia wymagań koniecznych do przystąpienia do KSO na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej.
  • Pierwsza kwalifikacja zostanie przeprowadzona w terminie do 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
  • Podmioty lecznicze, które nie znajdą się w KSO, nie będą mogły realizować opieki onkologicznej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych.
  • Rozwiązanie nie będzie jednak dotyczyło diagnostyki lub leczenia nowotworów krwi, świadczeń udzielanych osobom poniżej 18. roku życia oraz udzielania świadczeń w ramach przyjęcia w trybie nagłym.
Print Friendly, PDF & Email