Ruszył warmińsko-mazurski konkurs na aktywnego seniora i najlepszą inicjatywę seniorską

Ruszył warmińsko-mazurski konkurs na aktywnego seniora i najlepszą inicjatywę seniorską
Fot. Andrea Piacquadio / Pexels

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa z siedzibą w Olsztynie zaprasza do udziału w warmińsko-mazurskim konkursie na aktywnego seniora/seniorkę i najlepszą inicjatywę seniorską. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 paździenika br (w przypadku przesyłki pocztowej – decyduje data stempla pocztowego).

Celem Konkursu jest promowanie aktywnych postaw w środowisku seniorów i budowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej.

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:

  • Kategoria 1 – konkurs na aktywnego seniora / seniorkę województwa warmińsko-mazurskiego;
  • Kategoria 2 – konkurs na najlepszą inicjatywę osób starszych / na rzecz osób starszych, gdzie docenione ma zostać zaangażowanie grup / instytucji.

Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail j.domanska@federacjafosa.pl, pisząc w temacie maila „Potrzebni. Warmińsko-Mazurski konkurs na Aktywnego Seniora/Seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską” – kategoria 1 lub 2, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do biura Federacji FOSa, ul. Linki 3/4 w Olsztynie. W przypadku poczty tradycyjnej liczy się data stempla pocztowego.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach”, współfinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, we współpracy ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu TUTAJ i TUTAJ.

oprac. AG, Ferderacja FOSa
Print Friendly, PDF & Email