Ruszył Program Asystent Rodziny na rok 2021

Ruszył Program Asystent Rodziny na rok 2021
Fot. Judita Tamošiūnaitė / Pexels

8 mln zł – tyle Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla prawie 3,8 tys. asystentów rodziny z całej Polski na rok 2021. Są one formą docenienia wysiłku i zaangażowania asystentów rodziny w wykonywanie swoich zadań na rzecz rodzin z dziećmi. Każdy z asystentów otrzyma dodatek do pensji w kwocie do 2 tys. złotych brutto w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Asystent rodziny jest odpowiedzialny za zapewnienie wszechstronnej pomocy rodzinom mającym problemy z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rolą asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, nauka prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, a także pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, zdrowotnych, psychologicznych i wychowawczych. Ponadto asystent rodziny ma wspierać codzienną aktywność rodziny, motywować ją do poprawy jej sytuacji. Działania podejmowane przez asystenta polegają m. in. na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email