Rusza badanie poziomu informatyzacji podmiotów leczniczych

Rusza badanie poziomu informatyzacji podmiotów leczniczych
Fot. Pixabay

Istotnym elementem w planowaniu rozwoju cyfryzacji ochrony zdrowia jest uwzględnienie potrzeb i możliwości podmiotów leczniczych. Dlatego Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało kolejną, VI edycję „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. Zostanie ono przeprowadzone w dniach 25 maja – 15 czerwca 2022 r.

Głównym celem badania jest pozyskanie informacji o przygotowaniu podmiotów leczniczych do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), a tym samym wypełnienia obowiązków określonych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r., poz. 666, z późn.zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1153, z późn. zm.).

Jednocześnie badanie pozwoli na zebranie danych dotyczących wykorzystania w działalności przez podmioty lecznicze nowoczesnych technologii (takich jak: sztuczna inteligencja i telemedycyna), a także planów rozwojowych z tym związanych. Badanie posłuży także poznaniu oczekiwań związanych z rozwojem cyfryzacji ochrony zdrowia i wdrażaniem kolejnych rozwiązań w tym obszarze.

– Wyniki badania będą źródłem informacji nie tylko na temat obecnego stanu informatyzacji podmiotów leczniczych, ale również pozwolą na zwiększenie efektywności planowania i wdrażania nowych rozwiązań związanych z e-zdrowiem – mówi Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia. 

Badanie zostanie zrealizowane w formie kwestionariusza online w dniach 25 maja – 15 czerwca 2022 r. Każdy podmiot leczniczy zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i prowadzący dokumentację medyczną otrzymał mailem od CeZ indywidualny link do ankiety, którą należy wypełnić.

Pytania dotyczące badania należy kierować na adres mailowy: ankieta_cez@cez.gov.pl lub na infolinię: tel. 19 239.

Centrum e-ZdrowiaPrint Friendly, PDF & Email