Ruda Śląska: Szpital dostanie nowy, specjalistyczny sprzęt

Ruda Śląska: Szpital dostanie nowy, specjalistyczny sprzęt
Fot. Pixabay

Około 625 tys. zł otrzyma Ruda Śląska z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup videoechobronchoskopu oraz ultrasonografu, które służą do wysokospecjalistycznej diagnostyki śródpiersia i wnęk płucnych. Sprzęt trafi do Szpitala Miejskiego. Do zakupu urządzeń miasto dołoży z gminnej kasy około 156 tys. zł. Oficjalną decyzję w tej sprawie przekazała w środę władzom miasta senator Dorota Tobiszowska.

– Zakup wyspecjalizowanego sprzętu medycznego to ogromny wydatek, którego nie bylibyśmy w stanie ponieść bez wsparcia zewnętrznego i zaangażowania wielu osób. Dlatego też dziękuję premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz senator Dorocie Tobiszowskiej, którzy pomogli w doprowadzeniu tej sprawy do szczęśliwego finału – mówi wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Nasz szpital świadczy usługi zgodnie z uznanymi standardami jakości, co zostało potwierdzone certyfikatem akredytacyjnym, który został wydany w ubiegłym tygodniu. Jest to możliwe dzięki temu, że wraz z kierownictwem placówki cały czas szukamy możliwości jej rozwoju – dodaje.

– Urządzenia, na które Ruda Śląska uzyskała dofinansowanie, są bardzo potrzebne, bo dzięki nim pacjenci mają większe szanse na wyjście z choroby, a rudzki szpital podniesie standard leczenia chorych. Staram się wspierać władze miasta w tych działaniach, bo rozwój tej placówki leży w interesie nie tylko każdego rudzianina, ale także mieszkańców całej Metropolii – podkreśla senator Dorota Tobiszowska. – Pomimo tego, że zostałam wybrana na senatora, to w dalszym ciągu sercem jestem związana z samorządem, z którego wyrosłam. Stąd też w swojej aktywności politycznej staram się działać przede wszystkim na rzecz lokalnych społeczności i Małych Ojczyzn – dodaje.

Łączny koszt zakupu wymienionego sprzętu to ponad 780 tys. zł. – Z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymamy ok. 625 tys. zł, a z naszych środków dołożymy ok. 156 tys. zł. Zakupione urządzenia przekażemy szpitalowi w nieodpłatne użytkowanie – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer. Miasto posiada 100% udziałów w Szpitalu Miejskim. Zadanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez marszałka województwa śląskiego. – Marszałek Jakub Chełstowski zaznaczył, że zakup jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” – mówi Krzysztof Mejer. Postępowanie przetargowe na zakup videoechobronchoskopu oraz ultrasonografu zostało już rozstrzygnięte.

– Sprzęt, jaki otrzyma oddział pulmonologii pozwoli na bardziej dokładne i precyzyjne diagnozowanie pacjentów z nowotworem płuc. Przekazane urządzenia pozwolą nam też na dalsze poszerzanie świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia raka płuc – tłumaczy dr Kararzyna Adamek, prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.

Biopsja przezoskrzelowa wykonywana pod kontrolą ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej w czasie rzeczywistym (EBUS-TBNA) służy diagnostyce węzłów chłonnych śródpiersia i wnęk płucnych. – Badanie EBUS pozwala na bardzo dokładną lokalizację zmian okołooskrzelowych, a przede wszystkim węzłów chłonnych. Pozwala to na ocenę stopnia zaawansowania nowotworów płuc, przerzutów do węzłów chłonnych i różnicowanie chorób nowotworowych – mówi ordynator rudzkiego oddziału chorób płuc z pododdziałem chemioterapii, dr Ewa Strańska-Bartosik. – Badanie pozwala również na rozpoznanie innych chorób, m.in. częstych na Śląsku pylic płuc – dodaje.

Doposażenie szpitala w sprzęt związany z chorobami układu oddechowego ma szczególne znaczenie w czasie pandemii SARS-CoV-2. Zestaw złożony z videoechobronchoskopu oraz ultrasonografu będzie uzupełnieniem wieży endoskopowej z bronchoskopem, zakupionej w maju 2020 r. w ramach dofinansowania z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dzięki temu diagnostyka oddziału zostanie rozszerzona o choroby onkologiczne.

– Część zmian, które mogą towarzyszyć chorobie po wstępnej diagnostyce w tomografie komputerowym może być monitorowana badaniem USG – bardzo bezpiecznym, tanim i wykonywanym przy łóżku chorego. Badanie to można powtarzać wielokrotnie, bez konieczności przenoszenia chorego – podkreśla dr Strańska-Bartosik.

23 listopada br. Minister Zdrowia wydał certyfikat akredytacyjny, potwierdzający spełnienie przez rudzki Szpital Miejski uznanych standardów jakości dla leczenia szpitalnego. – Przygotowania do certyfikacji trwały 2 lata i wymagały od personelu diametralnej zmiany podejścia do jakości leczenia. To nasz wspólny sukces i bardzo się z tej akredytacji cieszymy – mówi dr Katarzyna Adamek. Certyfikat akredytacyjny będzie ważny przez 3 lata.

UM Ruda Śląska
Print Friendly, PDF & Email