RPO apeluje o dostępność spisu

RPO apeluje o dostępność spisu
Fot. Pixabay

RPO Adam Bodnar, który obserwuje przeprowadzanie Narodowego Spisu Powszechnego Mieszkań i Ludności w 2021 r., pisze problemach z dostępnością formularza dla osób z dysfunkcją słuchu do Dominika Rozkruta, prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał już uwagę Dyrektora Centralnego Biura Spisowego na potrzebę zapewnienia dostępności formularza ankiety NSP2021.

Odpowiedział, że przygotowana interaktywna aplikacja formularzowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i jest dostosowana do standardu WCAG 2.1., by mogły z niej skorzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Mimo tych zapewnień ankieta spisu pozostaje niedostępna dla osób niewidomych i słabowidzących. Program czytający nie może odczytać części pytań formularza. Nadal nie jest też możliwe obsłużenie formularza przy użyciu samej klawiatury. Uzupełnienie dalszej części ankiety jest możliwe dopiero do wypełnieniu pola „imię”, co utrudnia obsługę formularza.

Przy konstruowaniu ankiety niezbędne jest uwzględnienie potrzeb wszystkich ankietowanych, także osób z różnymi niepełnosprawnościami. Obowiązkiem Prezesa GUS jest zapewnienie takich warunków oraz metod spisu, aby każdy mógł w nim uczestniczyć, niezależnie od stanu zdrowia, wieku czy zakresu pomocy.

Problemy z Narodowym Spisem Powszechnym Mieszkań i Ludności mają również osoby niebinarne, transpłciowe oraz pary jednopłciowe w związkach małżeńskich z zagranicy. Trudności napotykają także osoby z mniejszości narodowych i etnicznych.

Biuro RPO / Oprac. Red.
Print Friendly, PDF & Email