Rozstrzygnięcie Programu asystent rodziny na rok 2022

Rozstrzygnięcie Programu asystent rodziny na rok 2022
Fot. Pixabay

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg rozstrzygnęła Program asystent rodziny na rok 2022. Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do 10 mln złotych.

Z przesłanych przez Urzędy Wojewódzkie zbiorczych danych, złożonych przez gminy, o liczbie etatów asystentów rodziny zgłoszonych do Programu, wynika, że na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny, na zasadach określonych w Programie, gminy złożyły wnioski na 2 948,69 etatu.

W związku z powyższym Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokonał podziału środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego poprzez przyznanie kwoty 8 846 070,00 zł. Przyznane środki umożliwią dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla 3 455 asystentów rodziny.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że obowiązują następujące dalsze terminy realizacji Programu:  

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego powinny w ciągu 5 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 14 grudnia br., przesłać do właściwych urzędów wojewódzkich oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dofinansowania. Natomiast Wojewodowie do dnia 19 grudnia br. powinni przesłać do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej informację o podziale środków w ramach ww. Programu.

Wyniki konkursu dostępne są TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email