Różne wymiary integracji

Różne wymiary integracji
Fot. pixabay.com

Czy “integracja” dla każdego znaczy to samo? – na to pytanie próbowali odpowiedzieć podczas 3-godzinnego spotkania online, przedstawiciele organów administracji publicznej oraz kilku organizacji pozarządowych, którego organizatorem była Fundacja „Nie Widząc Przeszkód” oraz Fundacja „Brak Barier”.

Omówiono główne wyzwania w tym procesie, czynniki je utrudniające, a także doświadczenia zebrane w trakcie, często wieloletnich, działań instytucji biorących udział w dyskusji. Wspomniano również o dotychczasowych osiągnięciach, a także działaniach, które mają zostać podjęte w najbliższym czasie, aby ułatwić funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w wojeództwie małopolski.

Mowa była również o integracji z perspektywy organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem osób z niepełnosprawnościami. Dzięki ich wystąpieniom uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się w jaki sposób organizacje te pojmują proces integracji, jakie projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami prowadzą, a także z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć na co dzień osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Konferencję można obejrzeć na stronie brakbarier.org

Fundacja „Brak Barier”
Print Friendly, PDF & Email