Rowerzysta i jego obowiązki w przestrzeni publicznej

Rowerzysta i jego obowiązki w  przestrzeni publicznej
Fot. pixabay.com

Jako, że robi się coraz cieplej to i na ścieżkach rowerowych pojawia się więcej rowerzystów. Przypominamy zatem o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących tychże. Szczególnie, że czas pandemii zachęcił osoby do korzystania z alternatywy jaką dla komunikacji miejskiej jest rower.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3) warunki pogodowe (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (art.33 ust.5 PRD) i w tym przypadku szerokość chodnika nie ma znaczenia.

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Zakazy

Kierującemu rowerem zabrania się:

  • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu
  • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach
  • czepiania się pojazdów (art.33 ust.3 PRD)
  • kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
  • przewożenia pasażera, który jest w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innego środka działającego podobnie (art.45 ust.2 pkt.2 PRD)
  • przejeżdżania przez przejście dla pieszych. Rowerzysta zobowiązany jest zejść z roweru, przeprowadzić go przez jezdnię i wsiąść na rower dopiero za przejściem
  • korzystania z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku (art.45 ust.2 pkt.1)
  • wjazdu na autostrady (oznaczone znakiem D-9), drogi ekspresowe (oznaczone znakiem D-7)
  • holowania innego rowerzysty lub osoby poruszającej się np. na wrotkach, sankach czy deskorolce (art.60 ust.2 pkt.4 PRD)

Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego (art.33 ust.3a PRD)

Dopuszcza się przewóz dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie  do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy (art.63 ust.3 pkt.4 PRD)

Print Friendly, PDF & Email