Rośnie liczba studentów zagranicznych w Polsce

Rośnie liczba studentów zagranicznych w Polsce
Fot. Pixabay

W poprzednim roku akademickim studiowało w Polsce blisko 89,5 tys. studentów zagranicznych ze 180 krajów, czyli o ponad 4,7 tys. więcej niż rok wcześniej – wynika z raportu „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”. Zagraniczni studenci stanowią obecnie ponad 7,3 proc. ogółu pobierających naukę w naszym kraju.

Raport „Studenci zagraniczni w Polsce 2022” oparty jest na niepublikowanych danych GUS za rok akademicki 2021/2022, danych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, badaniu własnym Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, a także na danych OECD, UNESCO oraz Project Atlas.

– W roku akademickim 2021/22 studiowało w Polsce 89 420 studentów zagranicznych ze 180 krajów, czyli o 4 731 więcej, niż rok wcześniej (wzrost o 5,6 proc.). Zagraniczni studenci stanowią obecnie 7,34 proc. ogółu studentów w naszym kraju – czytamy w raporcie. Wskazano w nim, że trzynaście lat temu było ich tylko 0,82 proc., a w roku akademickim 2016/17 roku – 4,88 proc. Trend wzrostowy utrzymuje się od 2005 roku.

PAP zapytała dr Biankę Siwińską, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, czy w liczbie ponad 89,4 tys. studentów zagranicznych uczących się na polskich uczelniach, są też studenci uczący się zdalnie, spoza Polski.

– Część studentów realizuje oczywiście edukację w trybie online, ale oficjalne statystyki nie posiadają danych w tym zakresie – nie analizują tego zjawiska. Są tylko szacunkowe dane cząstkowe. Przykładowo, z niepełnych danych zebranych przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich wynika, że w odniesieniu do studentów I roku pochodzących z Ukrainy w trybie online studiuje ok. 10 procent; dotyczy to głównie mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie mogli przekroczyć granicy – odpowiedziała dr Siwińska.

Od lat najliczniejszą grupą studentów zagranicznych w Polsce są Ukraińcy. Jednak ich liczba zaczęła się obniżać. Dr Siwińska poproszona o komentarz dotyczący tego zjawiska, zwróciła uwagę, że liczba studentów z Ukrainy w polskich uczelniach zmniejsza się już od roku akademickiego 2018/19, kiedy osiągnęła maksimum (39 203 osoby).

– Jest to naturalne, bo Ukraina, podobnie jak Polska, znajduje się w okresie spadku demograficznego, szczególnie w grupie wiekowej 17-25 lat. Wpływ wojny jest również w tym zakresie istotny, choć nie jest on jednoznacznie negatywny, gdyż do Polski przyjechała prawdopodobnie część młodzieży, która wcześniej wyjeżdżała tradycyjnie na studia w Rosji – było to ok. 7 tysięcy – dodała.

Z raportu wynika także, że rośnie liczba studentów z Afryki.

W analizie podano, że mimo wzrostu liczby studentów zagranicznych w ciągu ostatnich lat, w Polsce nadal uczy się procentowo mniej studentów, niż w najbardziej rozwiniętych krajach OECD, czy nawet w Chinach.

– Więcej studentów zagranicznych studiuje także u naszych sąsiadów: w Czechach, na Węgrzech, Słowacji, czy Litwie. Polska pozostaje wciąż jednym z najmniej umiędzynarodowionych krajów Unii Europejskiej i OECD – czytamy w analizie.

Dr Siwińska zapytana o taki stan rzeczy stwierdziła, że głównym ogranicznikiem liczby studentów w polskich uczelniach jest polityka wizowa.

– Uczelnie, organizacje je wspierające i programy informacyjno-promocyjne, takie jak „Study in Poland” wiedzą już dobrze, gdzie poszukiwać kandydatów na studia i jak ich skutecznie rekrutować. Aby jednak przyjechać do Polski, trzeba mieć wizę. I tu jest problem, bo wizy wydaje inny resort. Już od kilku lat moglibyśmy przykładowo mieć 8-10 tysięcy studentów z Indii, ale służby konsularne skutecznie to zablokowały – przekazała.

W podsumowaniu dokumentu napisano, że należy spodziewać się dalszych wzrostów studentów zagranicznych na polskich uczelniach.

– Nasz optymizm opiera się na rozwoju nowych rynków rekrutacyjnych, takich jak choćby Uzbekistan, z którego pięć lat temu przyjechało do Polski zaledwie 340 studentów, a obecnie jest prawie 10 razy więcej! Aby pogłębić ten pozytywny trend KRASP (Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich – przyp. PAP) i Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” organizują w kwietniu wielkie Prezentacje Polskich Uczelni w Taszkiencie i Samarkandzie, które poprzedzone zostanie pierwszym Forum Rektorów Polski i Uzbekistanu, również w Taszkiencie. Uruchomienie od marca bezpośredniego połączenia lotniczego Warszawa-Taszkient będzie znakomitym ułatwieniem dla rozwoju bilateralnej współpracy edukacyjnej i naukowej między naszymi krajami – przekazała PAP dr Siwińska.

Opublikowany w lutym raport to jego trzynasta edycja w ramach programu promocji polskich uczelni za granicą „Study in Poland”, prowadzonego wspólnie przez KRASP i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. (PAP)

Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski
Print Friendly, PDF & Email