Rośnie krąg przyjaciół dostępności

Rośnie krąg przyjaciół dostępności
fot. Pexels

Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

– Partnerstwo na rzecz dostępności to nasze wspólne zobowiązanie do działania na rzecz wszystkich osób o szczególnych potrzebach. Dziś do grona tych, którzy wspierają Program Dostępność Plus, dołączyli nowi sygnatariusze. Razem jest już ponad 240 podmiotów z różnych branż i środowisk – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas uroczystości podpisania deklaracji przez kolejnych partnerów.

Instytucje oraz firmy, które już dołączyły Partnerstwa na rzecz dostępności kierują się ideą dostępności i równego traktowania. Wspólnie dążą do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.

Partnerstwo angażuje samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz organizacje seniorów.

– Istotą Partnerstwa jest łączenie zasobów, wiedzy i umiejętności partnerów, którzy na co dzień funkcjonują w różnych sektorach. Pozwala to na szersze spojrzenie na kwestię dostępności z różnych perspektyw – dodała wiceminister.

Do grona ambasadorów dostępności dołączyli dzisiaj:

  1. Główny Urząd Statystyczny,
  2. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”,
  3. Fundacja OPTEA,
  4. Fundacja Stałego Rozwoju,
  5. Spółka Inventum,
  6. Firma Akustyk.pl,
  7. Centrum Wsparcia Wrocław,
  8. Spółka Netkoncept.

Lista sygnatariuszy jest otwarta. Zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy i podpisania dokumentu. Aby dołączyć do Partnerstwa na rzecz dostępności, wystarczy wypełnić formularz.

Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje program od ponad czterech lat. Jego założenia są wdrażanie przez ponad 100 różnego typu inicjatyw, na które przeznaczyliśmy ponad 14 mld złotych. Są to konkursy, projekty, programy, połączone z szerokim pakietem działań legislacyjnych ukierunkowanych na stworzenie ram prawnych i systemowych dla zapewniania dostępności w Polsce.

MFiPR
Print Friendly, PDF & Email