Rodzina to moc!

Rodzina to moc!
Fot. Adminstrator

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu po raz kolejny rozpoczyna kampanię rodzicielstwa zastępczego.

Ośrodek poszukuje nowych osób, które chciałyby i podjęłyby się wyzwania opieki nad dzieckiem lub dziećmi, pozbawionymi opieki swoich rodziców lub innych osób bliskich. Poszukiwani są ludzie, którzy mają serce pojemne na dziecięce smutki i rozterki oraz odwagę, by zmierzyć się z traumatycznymi doświadczeniami dziecka, a także chęci do wprowadzenia zmian w swoje życie.

W związku z powyższym w dniu 24 maja 2019 r. o godzinie 18:00 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu przy ul. Traugutta 91 po raz kolejny odbędzie się koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod hasłem „Rodzina To Moc”. Koncert jest jednym z elementów projektu „Zawód rodzic zastępczy.

Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze. Edycja III”. Jest promocją rodzicielstwa zastępczego i podziękowaniem dla wszystkich funkcjonujących rodzin zastępczych, zawodowych, niezawodowych, dziadków, rodzeństwa, którzy wychowują dzieci potrzebujące pomocy i wsparcia.

Ponadto w dniach 27 – 31 maja 2019 r. w MOPS odbędą się „Drzwi Otwarte” dla wszystkich chętnych osób, zainteresowanych byciem rodzicem zastępczym. Odbywać się one będą przy ul. Winnej 9, pokój 306 tel. 55 625 61 22.

Print Friendly, PDF & Email