Rodzina rodzinie – MOPR zachęca do współdziałania

Rodzina rodzinie – MOPR zachęca do współdziałania
Fot. pixabay.com

Chcesz pomagać gdańskim rodzicom mającym problemy opiekuńcze i wychowawcze z dziećmi? Jesteś ich krewnym, znajomym albo sąsiadem? Skontaktuj się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, by uzyskać status rodziny wspierającej.

– Bardzo nam zależy, aby w pomoc naszym potrzebującym rodzicom włączać również osoby z ich najbliższego otoczenia – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka MOPR w Gdańsku. – To społeczne zaangażowanie jest naprawdę potrzebne i daje wymierne efekty. Sprawia, że działania wspierające są skuteczniejsze.

Do współpracy Ośrodek zaprasza osoby, które najczęściej z potrzeby serca, wrażliwości i troski już pomagają mniej zaradnym, gdańskim rodzicom w opiece nad dziećmi. Propozycja współdziałania skierowana jest też do osób, które chcą się zaangażować na rzecz rodzin z dziećmi, objętych pomocą społeczną. Są gotowi, by podzielić się z potrzebującymi swoim rodzicielskim doświadczeniem. Na mocy umowy zawartej z MOPR uzyskają status rodziny wspierającej. Umowa precyzuje m.in. termin oraz zakres świadczonej pomocy. 

Specjalistyczne wsparcie, zwrot kosztów

Rodzinie wspierającej w pełnieniu jej funkcji pomagają specjaliści gdańskiego MOPR. Radą, konsultacją służy pracownik socjalny, asystent rodziny lub psycholog w sytuacjach tego wymagających. Rola rodziny wspierającej jest niebagatelna. Zdarza się, że to właśnie ona pokazuje rodzicom np. jak radzić sobie z problemami dnia codziennego, dostrzega też prawdziwe potrzeby zdrowotne i rozwojowe dziecka. Opiekujący się malcem krewny czy sąsiad uczy go np. nawyków higienicznych i żywieniowych, pomaga rozwinąć zainteresowania. Angażuje się także w organizowanie rodzinnych zajęć czy podpowiada rodzicom, jak budować dobre i trwałe relacje z dzieckiem.

Rodzina wspierająca może uzyskać zwrot niektórych kosztów poniesionych podczas opieki nad dzieckiem. To wydatki np. na bilety do kina, na basen. Zwrot pieniędzy dotyczy też np. zakupu zabawek lub środków higienicznych dla malca. W przypadku jednego dziecka Ośrodek zwróci osobie wspierającej do 350 zł miesięcznie. Jeśli pod opieką jest ich więcej lub podopieczny jest niepełnosprawny, zwrot wynosi do 450 zł miesięcznie.

Zgłoś się do MOPR

Zainteresowani uzyskaniem statusu rodziny wspierającej w Gdańsku, proszeni są o kontakt z p. Elżbietą Omiecińską, tel.: 58 347 82 85 lub kom.: 797 909 118 (w godzinach pracy MOPR). O ofertę współpracy można też pytać w Centrach Pracy Socjalnej w dzielnicach.

Print Friendly, PDF & Email