Renta rodzinna dla ucznia i studenta za okres wakacji

Renta rodzinna dla ucznia i studenta za okres wakacji
Fot. pixabay.com

Maturzyści, którzy w tym roku rozpoczynają studia, lub studenci, którzy skończyli jeden kierunek studiów i zaczynają drugi, mogą otrzymywać rentę rodzinną także w wakacje. Muszę jednak spełnić pewne warunki.

Artykuł w wersji audio. Czyta Katarzyna Krupicka

– Renta rodzinna to świadczenie, które przysługuje dziecku po śmierci m.in. rodzica. Może je otrzymać osoba ucząca się do maksymalnie do 25-tego roku życia. Od tej zasady jest jednak pewien wyjątek. Jeśli 25-te urodziny przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może on otrzymywać rentę aż do końca tego roku studiów – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Dziecko, które do tej pory pobierało rentę rodzinną i ukończy 16 lat ma nadal prawo do świadczenia, pod warunkiem że kontynuuje naukę w szkole lub na studiach. – Musi jednak złożyć do ZUS potwierdzenie w formie zaświadczenia, które wystawia szkoła lub uczelnia. Zwykle dokument jest wydawany na jeden rok nauki i przez taki czas jest ważne. – Uczniowie i studenci muszą pamiętać o tym, że niedostarczenie takiego zaświadczenia będzie oznaczać zaprzestanie nauki i tym samym brak prawa do renty rodzinnej – wyjaśnia rzeczniczka.

Nie potrzebne zaświadczenia dla dziecka

Dziecko może otrzymać rentę rodzinną po ukończeniu 16 lat, nawet wówczas gdy nie kontynuuje nauki. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, gdy stało się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat.

Gdy są wakacje a młodzież nie uczy się

Renta rodzinna przysługuje również w czasie wakacji, jeśli są one między kolejnymi latami nauki w tej samej szkole. Maturzystom, którzy zakończyli swoją edukacje w szkole średniej, a jeszcze nie rozpoczęli studiów, ZUS wypłaca rentę rodzinną do końca sierpnia. Jeśli przyszły student chce ją otrzymać również za wrzesień musi dostarczyć do ZUS potwierdzenie o przyjęciu na pierwszy rok studiów. – Wystarczy, że dostarczy nam zawiadomienie o przyjęciu do szkoły wyższej. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające rozpoczęcie nauki dostarczy w październiku gdy rozpoczyna się rok akademicki – mówi Krupicka.

Renta rodzinna nie należy się za wrzesień

Jeśli przyszły student dostarczy potwierdzenie z uczelni, że od października rozpoczyna naukę, ale tak się nie stanie, będzie musiał zwrócić rentę za wrzesień. Zdarza się też, że rok akademicki zaczyna się później niż w październiku. Wtedy renta za wrzesień nie przysługuje. Można ją pobierać dopiero od miesiąca, w którym złoży on wniosek o wypłatę renty oraz zaświadczenie, że rozpoczął studia.

Wysokość renty rodzinnej

Renta rodzinna wyliczana jest na podstawie świadczenia zmarłego. Jeżeli uprawniona jest do niej tylko jedna osoba to wówczas wynosi 85 proc. , gdy dwie osoby (np. dziecko i współmałżonek) – to 90 proc., w przypadku gdy do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej (student wraz rodzeństwem) wówczas wysokość renty rodzinnej to maksymalnie 95 proc. świadczenia zmarłego.

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, którą – w razie konieczności – dzieli się na równe części między uprawnionych.

Katarzyna Krupicka
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
Print Friendly, PDF & Email