Rekrutacja do projektu „Aflatoun szansą na rozwój”

Rekrutacja do projektu „Aflatoun szansą na rozwój”
Fot. Pixabay

Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego rozpoczyna nabór uczestników do II edycji projektu „Aflatoun szansą na rozwój”. Rekrutacja trwa do końca lipca 2021 r.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej wśród 90 osobowej grupy osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub/i wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, bezrobotne i nieaktywne zawodowo, długotrwale bezrobotne w wieku 15-64 lata z Elbląga i powiatu elbląskiego w województwie warmińsko – mazurskim w okresie 1.06.2020-31.07.2023

W ramach II edycji, trwającej 12 miesięcy (w edycji wsparciem zostanie objętych po 30 uczestników), zostanie przeprowadzona kompleksowa i indywidualna aktywizacja zawodowo-edukacyjna z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

– pogłębioną diagnozę,

– aktywną integrację społeczną – warsztaty edukacyjne – poradnictwo specjalistyczne (prawne i społeczno-obywatelskie), grupowa aktywizacja społeczna (trening interpersonalny),

– aktywna integracja zawodowa – grupowa aktywizacja zawodowa (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, spotkania przedstawiające różne formy zatrudnienia),

– indywidualne wsparcie psychologa i doradcy zawodowego,

– szkolenia zawodowe „szyte na miarę” i stypendia szkoleniowe,

– staże, trening i pośrednictwo pracy,

– staż zawodowy i stypendia stażowe,

– wsparcie trenerów pracy oraz pomoc w zatrudnieniu,

W wyniku przeprowadzonych działań część uczestników uzyska zatrudnienie, zwiększą swoją aktywność społeczno-zatrudnieniową, nabędą doświadczenia zawodowego.

W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z Biurem Projektu (ul. Zw. Jaszczurczego 17, p.33)  pod numerem telefonu 55 236 98 88 lub e-mail: biuro@fundacja.elblag.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Print Friendly, PDF & Email