Rejs studentów po Zalewie Wiślanym

Rejs studentów po Zalewie Wiślanym
Fot. nadesłane

W listopadzie odbył się ostatni w tym roku rejs badawczy studenckiego koła naukowego CREO, działającego przy  Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Przyszli inżynierowie wpłynęli na Zatokę Elbląską oraz w okolice Szkarpawy. Rejs po Zalewie Wiślanym jednostką Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni miał na celu zebranie kolejnych danych do prowadzonego przez studentów projektu REEFBALL.

Celem REEFBALL jest zaprojektowanie odpowiedniej formy, która stworzy alternatywne środowisko dla organizmów wspomagających oczyszczanie wód Zalewu Wiślanego, a jednocześnie stabilizujące muliste dno akwenu. Wieloletnie obserwacje studentów oraz dostępna literatura wskazują na potencjalnie duże znaczenie małża – racicznicy Dreissena polymorpha, na poprawę np. przejrzystości wód. Niestety w Zalewie Wiślanym brak jest odpowiednich siedlisk dla tego niegdyś licznie występującego osobnika.

Studenci SKN CREO od 2020 r. biorą udział w rejsach badawczych związanych z projektem REEFBALL. Do tej pory wykonano pomiary cech mechanicznych i fizycznych pobranych gruntów, a także tych samych gruntów zanieczyszczonych. Studentów interesowały właściwości tych gruntów w przypadku zanieczyszczenia ropą naftową i benzyną, jako potencjalny efekt zwiększonego ruchu jednostek pływających na Zalewie Wiślanym.

– Udział w rejsach po Zalewie Wiślanym dodatkowo daje studentom niepowtarzalną możliwość obserwacji prowadzonych prac hydrobudowlanych polegający na obudowie brzegów rzeki Elbląg w ramach II etapu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz powstawania sztucznej wyspy (Wyspa Estyjska) na zalewie – mówi dr Agata Rychter, dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu oraz opiekun koła CREO.

Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu miał swój udział w ustaleniu lokalizacji Wyspy Estyjskiej. Dr Agata Rychter była wykonawcą ekspertyzy na zamówienie Urzędu Morskiego w Gdyni.

Studenckie Koło Naukowe CREO jest najdłużej działającym kołem naukowym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Realizuje projekty badawcze oraz ściśle współpracuje z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach. Jeden z ciekawszych zrealizowanych projektów dotyczył występowania bobrów na Wysoczyźnie Elbląskiej – projekt Finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz projekt edukacyjny dot. ogniw wodorowych. CREO ściśle współpracuje z doktorantami Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie powstaje praca doktorska będąca ważnym uzupełnieniem wiedzy na temat roli gatunków obcych w przenoszeniu rtęci w sieci troficznej. Te badania łączą się w naturalny sposób z pracami nad reefbalami i ich potencjalnym znaczeniem dla poprawy jakości środowiska Zalewu Wiślanego.

Justyna Odya
Print Friendly, PDF & Email