Re-Wizje 2022. Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych

Re-Wizje 2022. Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych
Fot. materiały prasowe

Inkubator Przedsiębiorczości Kulturalnej działający w ramach Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu ogłasza nabór do programu grantowego Re-Wizje 2022. Do programu mogą przystąpić organizacje pozarządowe zajmujące się szeroko pojętą kulturą i sztuką. Propozycje nadsyłać można do 1 marca 2022 r.

Program ma na celu wytworzenie i rozpowszechnianie nowych treści kultury obejmujących dziedziny sztuki możliwe do komunikowania za pośrednictwem nowych mediów i szeroko pojętych działań audiowizualnych.

– Współczesna kultura ma w coraz większym stopniu charakter partycypacyjny. Mając na uwadze dynamicznie zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze niezwykle ważne jest rozwijanie przedsiębiorczości kulturalnej. Zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje pozarządowe, które realizują lub chciałyby realizować innowacyjne działania kulturalne – mówi Antoni Czyżyk Dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Powstałe projekty, dzieła, warsztaty, wytwory powinny mieć charakter odtwarzalny, trwały na poziomie efektów, powinny przyjmować formę dialogu z odbiorcą, powinny skupiać się na zwiększaniu dostępu do kultury, promocji sztuki, być skoncentrowane na poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań w zakresie form i wyrazu i środków.

Działania powinny dotyczyć obszarów twórczości, krytyki artystycznej, edukacji kulturowej, animacji kultury, każdorazowo powinny być nakierowane na budowanie komunikacji z odbiorcą kultury i poszerzanie kręgów odbiorców we wszystkich kategoriach wiekowych. Działania i inicjatywy muszą odbywać się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co wsparcie?

– wystawy multimedialne, transmedialne
– koncerty multimedialne, transmedialne
– transmedialne działania w obszarze sztuki i kultury
– działania w zakresie kultury i sztuki w rzeczywistości rozszerzonej
– film
– spektakle teatralne wykorzystujący nowe media
– wydawnictwa transmedialne
– warsztaty z obszaru kultury i sztuki wykorzystujące nowe technologie
– szkolenia z zakresu sztuki i kultury nakierowane na wykorzystanie nowych mediów

Nie będą wspierane wszelkiego rodzaju zakupy. Działania powinny zakończyć się do 30 listopada 2022 r. Wnioski można składać do 1 marca 2022 r.

Print Friendly, PDF & Email