„Razem Możemy Więcej”. Organizacje pozarządowe i samorządy otrzymają 104 mln zł

„Razem Możemy Więcej”. Organizacje pozarządowe i samorządy otrzymają 104 mln zł
Fot. Pixabay

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu „Razem Możemy Więcej”. – W związku z ogromnym zainteresowaniem i wysokim poziomem ofert zdecydowaliśmy o ponad dwukrotnym zwiększeniu finansowania konkursu. Organizacje pozarządowe, samorządy i instytucje rynku pracy na projekty związane z aktywizacją zawodową i integracją cudzoziemców otrzymają 104 mln zł – mówi minister Marlena Maląg.

Konkurs ofert Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023 został ogłoszony 25 lutego br. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zdecydowało o zwiększeniu kwoty finansowania z początkowych 40 mln zł do 104 mln zł.

Poziom konkursu był bardzo wysoki, większość ofert była przemyślana i dobrze przygotowana. Projekty, które uzyskały finansowanie z pewnością przyczynią się do większej integracji społecznej i aktywizacji zawodowej cudzoziemców. Środki będą przeznaczone również na szkolenia językowe i zawodowe oraz na pomoc psychologiczną – mówi minister Marlena Maląg.

Konkurs „Razem Możemy Więcej” to już kolejny krok w celu zwiększenia aktywizacji zawodowej cudzoziemców. W pierwszych dniach inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę najpilniejszą potrzebą było zapewnienie uchodźcom bezpiecznego schronienia.

Systemowe rozwiązania

Równocześnie rząd przygotowywał szereg systemowych instrumentów ułatwiających obywatelom Ukrainy wchodzenie na polski rynek pracy. Pierwsze z takich rozwiązań znalazły się w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt nowelizacji tej ustawy, który przewiduje doprecyzowanie i uzupełnienie dotychczasowych przepisów.

Projekt między innymi wprowadza rozwiązania służące racjonalnemu i stabilnemu zapewnieniu przez samorządy opieki nad najmłodszymi dziećmi uchodźców, w szczególności w sytuacji, gdy ich rodzice pracują. Doprecyzowane zostaną przepisy pozwalające na eliminację przypadków pobierania świadczeń przez obywateli Ukrainy, którzy wyjechali z Polski.

Projekt przewiduje też wdrożenie rozwiązań ułatwiających dostęp do szkoleń z języka polskiego. Zapewniony zostanie odpowiedni standard ochrony obywateli Ukrainy, związany z wykonywaniem przez nich pracy w Polsce – chodzi także o umożliwienie inspektorom pracy prowadzenia skutecznych działań kontrolnych w tym zakresie.

Wyniki konkursu – KLIKNIJ TU

Print Friendly, PDF & Email