Radni wyrazili zgodę na zbycie tylko czterech działek przy ul. Lotniczej

Radni wyrazili zgodę na zbycie tylko czterech działek przy ul. Lotniczej
Fot. Adminstrator

 Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o zbyciu jedynie 4 z 10 wydzielonych działek, położonych w Elblągu przy ul. Lotniczej. Za zbyciem działek głosowali radni z klubów Prawa i Sprawiedliwość oraz Witolda Wróblewskiego, przeciwni zaś byli radni z klubów Platformy Obywatelskiej oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Prezydent Jerzy Wilk przedkładając Radzie projekt swojej uchwały wielokrotnie informował radnych, że są przedsiębiorcy zainteresowani zakupem mniejszych działek położonych na tym terenie, celem prowadzenia działalności, a co za tym idzie stworzeniem nowych miejsc pracy.

Przypomnijmy, że uchwała ta miała być procedowana już na dwóch poprzednich sesjach Rady Miejskiej. Radni na kwietniowej sesji  zdecydowali o przeniesieniu głosowania nad projektem tej uchwały i wskazywali na potrzebę ponownego zapoznania się z zapisami. Za przeniesieniem głosowania nad przedmiotową uchwałą opowiadali się wtedy radni z klubów PO, SLD i Klubu Witolda Wróblewskiego. Na czerwcowej sesji zaś radni byli przeciwni podziałowi przedmiotowej działki.
 
Radni z klubu Platformy Obywatelskiej wskazywali wtedy, że podział działki, a potem ewentualna sprzedaż mniejszych, podzielonych działek może skutkować tym, że nabędą je podmioty, które nie będą zainteresowane prowadzeniem tam działalności, a jedynie zakupem terenu w okazyjnej cenie. Radni Platformy wskazywali ponadto, że miasto powinno się nastawić raczej na partnerstwo publiczno–prywatne. Dzisiaj ponownie przytoczyli swoje stanowisko i głosowali przeciwko sprzedaży działek.
 
Z kolei radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości jak i prezydent Jerzy Wilk podkreślali podczas obu poprzednich sesji, także i dziś, że są podmioty zainteresowane nabyciem mniejszych działek i stworzeniem tam hal produkcyjnych. Elbląska Uczelnia Humanistyczno–Ekonomiczna też byłaby zainteresowana nabyciem działki w celu stworzenia laboratorium, niezbędnego do rozwoju jednostki. Przewodniczący Klubu PiS, radny Paweł Fedorczyk przypomniał ponadto, że radni zatwierdzali budżety, które doprowadziły to ogromnego długu miasta. Miasto przecież zaciągnęło kredyt na działki przy Lotniczej, który teraz jest spłacany. Stan obiektów znajdujących się na tej nieruchomości jest w bardzo złym stanie, żaden przedsiębiorca nie włoży milionów by to doprowadzić to stanu użyteczności. Trzeba umożliwić już teraz rozwój przedsiębiorczości. Cieszę się, że radni doceniają starania prezydenta o pozyskanie inwestorów i współpracę z Pomorską Strefą Ekonomiczną. Prezydent Jerzy Wilk dodał, że to z jego inicjatywy w ratuszu oraz w Elbląskim Parku Technologicznym odbyło się spotkanie z Panią Teresą Kamińską Prezesem Specjalnej Pomorskiej Strefy Ekonomicznej. Dziś radni PiS głosowali za sprzedażą wszystkich wydzielonych działek.
 
Przewodniczący klubu Witolda Wróblewskiego, radny Sławomir Malinowski wskazywał, że trzeba podejmować trudne, niepopularne decyzje. Jeżeli mamy inwestorów to trzeba umożliwić im działalność. To przedsiębiorcy podejmują ryzyko, oni wykładają swoje pieniądze, to oni w końcu będę tworzyć nowe miejsca pracy. Decyzja o sprzedaży tych działek poprawi byt kilkudziesięciu rodzin zamieszkujących w naszym mieście – podkreślał radny Sławomir Malinowski. Dziś jednak radni z tego klubu wyrazili zgodę na zbycie jedynie czterech działek, wstrzymali się od głosu w trakcie procedowaniem nad uchwałami dotyczącymi zbycia tych działek, którymi także zainteresowani są przedsiębiorcy, o czym wspomniał prezydent Jerzy Wilk.
 
Radni klubu SLD dziś ponownie wyrazili swój sprzeciw wobec podziału przedmiotowej nieruchomości. Ryszard Klim wskazywał, że tereny te powinny zostać objęte Pomorską Strefą Ekonomiczną. Nie ma gwarancji na rozwój czy zainteresowanie tym terenem ze strony pomorskich przedsiębiorców, ale są szanse na zbliżenie do gdańskiej aglomeracji – wskazywał radny klubu SLD.
 
W uzasadnieniu uchwały przygotowanej przez prezydenta Jerzego Wilka czytamy, że Gmina Miasto Elbląg nabyła w dniu 15 maja 2013 roku od Skarbu Państwa – Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie, zabudowaną nieruchomość, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków w obr. 23 jako działka nr 38 o pow. 16,2237 ha oraz działka nr 20/1 o pow. 2,4276 ha. Wartość nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego do ww. umowy sprzedaży
wynosiła 11.975.754 zł. Gmina Miasto Elbląg, po zastosowaniu obniżki, nabyła nieruchomość za cenę netto 4.124.075,40 zł.
 
Z uwagi na planowane połączenie komunikacyjne dzielnicy Zatorze z pozostałą częścią miasta, mające stanowić przedłużenie ul. Lotniczej do ul. Akacjowej, a także z uwagi na duży areał całej nieruchomości, zróżnicowaną funkcjonalność obiektów na niej posadowionych oraz występowanie w jej obszarze gruntów dokonano podziału geodezyjnego ww. działek.
 
Decyzją nr DGNiG–RGiK.6831.174.2014.EHF z dnia 31 marca 2014 r. oraz decyzją nr D–RGiK.6831.38.2014.EHF z dnia 15 lipca 2014 r., w wyniku podziału działki nr 38
powstały działki nr 38/2, nr 38/6, nr 38/7, nr 38/8, nr 38/9, nr 38/10, nr 38/11 i nr 38/12, zaś działka 20/1 uległa podziałowi na działki nr 20/58, nr 20/60, nr 20/61 i nr 20/62. Zgodnie z ww. decyzjami, działki nr 38/2 i 20/58 przeznaczone pod drogę, pozostaną własnością Gminy Miasto Elbląg, działka nr 20/62 docelowo ma zostać oddana w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz Muzeum Archeologiczno–Historycznego, natomiast pozostałe działki w kompleksie, oznaczone numerami: 20/60, 20/61, 38/6, 38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 38/11 i 38/12, zbywane będą w drodze przetargów. Działka nr 20/60 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Lotniczej w Elblągu, w którym oznaczona została symbolem IS – tereny specjalne. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, użyteczności publicznej oraz zabudowa przemysłowa.
 
Wartość rynkowa poszczególnych nieruchomości zostanie ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, po podjęciu przez Radę Miejską przedłożonego projektu uchwały. Działki będą zbywane w drodze przetargu.

  Monika Borzdyńska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 11302

Print Friendly, PDF & Email