Radio Sovo – dziennikarstwo ponad podziałami

Radio Sovo – dziennikarstwo ponad podziałami
Fot. Pixabay

W grudniu swoje 1 urodziny obchodzi portal radiosovo.pl. Miejsce wyjątkowe i jedyne na świecie o takiej skali i rozmachu, w których audycje i materiały wideo tworzy aż 160 dziennikarzy – amatorów z całej Polski. Połowa z nich to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a druga połowa – seniorzy.

Portal www.radiosovo.pl jest sercem innowacyjnego projektu „SoVo – dostępne radio internetowe”, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych. Projekt wystartował na początku 2020 roku i realizowany jest z grantu pochodzącego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w partnerstwie trzech organizacji: Fundacja Pro Cultura (lider), PSONI oraz Fundacja Zaczyn.

Na cały projekt składa się: portal radiowy (www.radiosovo.pl), grupy radiowe oraz szkolenia i warsztaty. Portal radiowy tworzony jest we współpracy z kołami PSONI, Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz studentami i jest jego najważniejszym elementem. Radio SoVo w obecnym kształcie wywodzi się z dobrej praktyki, którą zapoczątkowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) ponad dekadę temu.

Wszystko co jest publikowane na portalu, tworzone jest przez uczestników albo ekspertów projektu. Co miesiąc na portalu pojawia się około 60 materiałów. Radio jest nadawane w wybrane dni tygodnia, a część audycji transmitowanych na żywo. Wszystkie audycje publikowane są na portalu. Portal to miejsce stworzone specjalnie dla OzNI, osób z ich otoczenia oraz dla seniorów. Pełni funkcję narzędzia pozwalającego zdobyć wyższe kompetencje cyfrowe. Na jego stronach użytkownicy będą mogli odnaleźć informacje o tym jak swobodnie poruszać się w wirtualnej przestrzeni i wykorzystywać zasoby Internetu do pracy, nauki, rozwoju swojej pasji i budowania relacji z innymi. Tematyka poruszana na portalu obejmuje wszystkie sfery życia jego użytkowników.

W ramach projektu w całej Polsce powstało 30 Oddziałów Radia SoVo (15 Senioralnych Grup Radiowych utworzonych na Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz 15 Grup Radiowych OzNI utworzonych w placówkach PSONI), w których łącznie działa 140 dziennikarzy – amatorów. Każdemu oddziałowi Radia przewodzi przeszkolony Lider.

Jednym z elementów projektu są również szkolenia i warsztaty. Planuje się do końca jego trwania (wrzesień 2022) przeprowadzić ok. 4 900 godzin szkoleń. Na nich, uczestnicy będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie: utrzymywania relacji z bliskimi oraz kontaktów towarzyskich, dbałości o prywatność, wyszukiwania informacji, aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania swojego hobby. Szkolenia mają także na celu zapoznać słuchaczy UTW, OzNI oraz studentów z zasadami funkcjonowania portalu radiowego oraz pokazać im się jak korzystać z materiałów dydaktycznych umieszczonych na portalu i aktywnie brać udział w edukacji online. Członkowie grup radiowych dowiedzą się jak tworzyć materiały wideo, zdobędą lub udoskonalą swój warsztat dziennikarski, a także poznają zasady emisji głosu.

Oprac. AG, radiosovo.pl
Print Friendly, PDF & Email