Rada Ministrów: W 2025r. wzrost płacy minimalnej o 7,6 proc.

Rada Ministrów: W 2025r. wzrost płacy minimalnej o 7,6 proc.
Fot. Pixabay

Od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę prawdopodobnie będzie wynosiło 4626 zł brutto. Rada Ministrów przychyliła się do tej propozycji MRPiPS i do 15 czerwca przedstawi ją Radzie Dialogu Społecznego.

Szacuje się, że w 2025 roku w Polsce płacę minimalną będzie otrzymywać ponad 3,1 mln pracowników. To te osoby skorzystają na podwyżce płacy minimalnej. Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku, czyli 4626 zł brutto, oznacza wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (4 300 zł), tj. o 7,6 proc.

Minimalna stawka godzinowa

Proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 roku czyli 30,20 zł, oznacza wzrost o 2,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (28,10 zł). Jest to wzrost o 7,5 proc.

Bezrobocie na niskim poziomie

W końcu maja szacowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,0 proc., czyli o 0,1 punktu procentowego mniej w odniesieniu do kwietnia br. Bez pracy było 778,3 tys. osób, o 18,8 tys. mniej niż na koniec kwietnia br. Licząc od 1990 r. nigdy w maju nie zanotowano mniejszej liczby bezrobotnych ani niższej stopy bezrobocia rejestrowanego.

Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Według danych opublikowanych 30 maja 2024 r. stopa bezrobocia, liczona zgodnie z definicją przyjętą przez Eurostat, wyniosła w kwietniu 2024 r. 3,0 proc. w Polsce wobec 6,0 proc. w Unii Europejskiej i 6,4 proc. w strefie EURO. Polska zajęła drugie miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE – za Czechami (2,7 proc.).

Źródło: MRPiPS
Print Friendly, PDF & Email