„Pszczoły w szkolnym ogrodzie” z dofinansowaniem

„Pszczoły w szkolnym ogrodzie” z dofinansowaniem
Fot. Adminstrator

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczyotrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację projektu „Pszczoły w szkolnym ogrodzie” z przeznaczeniem na zakup materiałów do instalacji tablic edukacyjnych o pszczołach. Dofinansowanie wyniosło 1000 zł.

Projekt zakłada utworzenie na terenie szkolnego ogrodu „pszczelego kącika”, w którym usytuowane będą trzy tablice edukacyjne:

  1. „Tajemnice ula”, która zawiera informacje o budowie ula, pracy pszczelarza, wrogach pszczół, amatorach miodu
  2. „Pszczoła miodna”, zawiera informacje o budowie pszczół, budowie plastra, porozumiewaniu się pszczół, rozwoju pszczoły miodnej, hierarchii w ulu, budowie anatomicznej pszczoły
  3. „Rośliny miododajne” informuje, jak pszczoły zapylają kwiaty, wymienia rośliny miododajne rosnąc w parkach i ogrodach

Tablice, wraz ze specjalna budką dla pszczół, pozyskane zostały od Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Elbląg w ramach realizacji miejskiego projektu „Miejsce przyjazne pszczołom”.

W ramach projektu odbędzie się także spotkanie z pszczelarzem pt. „Mój bohater”, będą to zajęcia warsztatowe dla dwóch grup wiekowych oraz „Zmartwienie pszczoły” – zajęcia warsztatowe dla klas I – III.

Print Friendly, PDF & Email