Przemyśl w Elblągu

Fot. Rafał Sułek

Siedemdziesięcioosobowy zespół w skład którego wchodzą: tancerze, muzycy, śpiewacy oraz bandurzystki wystąpił na zakończenie pierwszego dnia 56. Dziecięcego Festiwalu Kultury Ukraińskiej, który odbywa się w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.


Kliknij w zdjęcie główne i obejrzyj fotorelację z koncertu


Artyści, którzy wystąpili na zakończenie pierwszego dnia 56. Dziecięcego Festiwalu Kultury Ukraińskiej są uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Markiana Szaszkiewicza w Przemyślu.

Przemyska Szaszkewycziwka prowadzi szeroko zakrojoną działalność pozalekcyjną.  Dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje zainteresowania dzięki istnieniu zespołów artystycznych. Wcześniej działały tu m. in.: zespół instrumentalny „Sopiłka”, zespoły wokalne „Trojandy”, „Dżereło”, „Nadija” i „Lilija”, zespoły wokalno-instrumentalne „Perełaj” i „Czorna wysznia”, kabaret „Trupa Obmeżenoho Rozumuwannia”. Uczniowie szkoły byli członkami kapeli bandurzystów „Przemyśl” działającej przy przemyskim oddziale Związku Ukraińców w Polsce. Obecnie istnieje w szkole zespół taneczny „Arkan” (powstał w 1991 r.), Zespół Bandurzystów, Zespół Ludowych Instrumentów oraz grupa teatralna „PopryWse”. Ponadto uczniowie i absolwenci Szaszkewycziwki śpiewają w Chórze im. Mychajła Werbyćkiego (działa przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalnych „Mytusa”) oraz  zespole wokalnym „Krajka”. Zajęcia prowadzone w szkole, w tym również pozalekcyjne, kształtują tożsamość narodową młodych ludzi, budują przynależność do wspólnoty lokalnej poprzez współpracę z innymi szkołami, instytucjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami środowiska lokalnego. Uczniowie Szaszkewycziwki nie tylko uczestniczą w bogatym dziedzictwie kulturowym pogranicza polsko-ukraińskiego, ale i są jego twórcami.    

Szkoła jest jedyną ukraińską placówką oświatową w Polsce nawiązującą do chlubnych tradycji dawnej szkoły sięgających czasów galicyjskich. Jest ona zarazem jednym z najbardziej rozbudowanych zespołów szkół w Przemyślu. Ofiarna i wytrwała praca nauczycieli i rodziców oraz pomoc sponsorów przyniosły tak obfite plony, że ukraińska szkoła jest dziś postrzegana jako wizytówka tego miasta.    

Podczas koncertu „Przemyśl w Elblągu” młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności w tańcu, muzyce i śpiewie.

Print Friendly, PDF & Email