Przedstawiciele SOSW nr 1 na warsztatach ID Games w Lizbonie

Przedstawiciele SOSW nr 1 na warsztatach ID Games w Lizbonie
Fot. nadesłane

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu realizuje projekt ID Games współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Erasmus+”. Obok specjalistów edukacji specjalnej z Elbląga w projekcie biorą udział przedstawiciele instytucji  z Rumunii, Grecji i Portugalii.

Celem projektu ID Games jest opracowanie innowacyjnej metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną opartej na wykorzystaniu gier. Specjaliści ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z europejskimi partnerami zaprojektowali 6 gier dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Po licznych spotkaniach online grupa projektowa mogła wreszcie spotkać się osobiście. Pod koniec września na Uniwersytecie Lusofona w Lizbonie odbyło się spotkanie partnerów projektu ID Games. Podczas spotkania w Portugalii przedstawiciele instytucji z Polski, Grecji, Rumunii i Portugalii testowali opracowane wcześniej gry oraz pracowali nad stworzeniem e-kursu dla specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Do głównych obszarów, którymi zajmowali się należy zaliczyć: wpływ użycia technologii wspomagającej na edukację osób z SPE, technologia wspomagająca dla potrzeb edukacyjnych uczniów z zaburzeniami fizycznymi, dla potrzeb edukacyjnych uczniów z wadami wzroku, dla potrzeb edukacyjnych uczniów z zaburzeniami słuchu, dla potrzeb edukacyjnych uczniów z zaburzeniami mowy i języka, dla potrzeb edukacyjnych uczniów z zaburzeniami poznawczymi, dla potrzeb edukacyjnych uczniów z konkretnymi niepełnosprawnościami w nauce, systemy edukacyjne,  podniesienie prestiżu szkoły, współpraca zespołowa oraz nadanie szkole europejskiego charakteru. Szkolenie przeprowadzone było w formie warsztatowej z elementami wykładu.

Wszystkie materiały stworzone w ramach projektu ID Games dostępne będą już wkrótce na platformie elektronicznej projektu.

– Wyjazdy na szkolenia za granicą są fantastyczną okazją do podniesienia kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych dla nauczycieli. Uczestnicy mobilności zgromadzili szeroką wiedzę metodyczną, a także językową. Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na jego uczestników i stała się cennym źródłem nowej wiedzy. Każdy z nich nabył nowych umiejętności i podniósł swoje kwalifikacje w zakresie pedagogiki, dydaktyki oraz wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnej w edukacji specjalnej – mówią uczestniczki spotkania z ramienia SOSW nr 1 w Elblągu.

Anna Hatle-Tafelska, Ewelina Deja, Magdalena Janiak
Print Friendly, PDF & Email