Przeciw przemocy wobec seniorów. Konkurs MOPS

Przeciw przemocy wobec seniorów. Konkurs MOPS
Fot. Adminstrator

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu wspólnie z Komendą Miejską Policji w Elblągu rozpoczyna kampanię społeczną dotyczącą przemocy wobec osób starszych. Kampania ma na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności na temat zjawiska przemocy wobec seniorów.

Osoby starsze są często zawstydzone, zwłaszcza gdy doświadczają przemocy ze strony członka rodziny. Mają także nadzieję, że stosowane wobec nich nadużycia są incydentalne i wkrótce się skończą. Bywa, że nie dopuszczają do świadomości, że to się im przytrafiło.

Należy pamiętać, że osoby starsze są bardziej narażone na przemoc niż młodzi ludzie. Dlaczego? Ponieważ są bardziej bezbronne.

– Stąd też, jeśli wiesz, że osobie starszej dzieje się krzywda lub przemoc dotyczy także Ciebie skontaktuj się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie zwlekaj, przyjdź lub zgłoś telefonicznie – apelują pomysłodawcy akcji. 

Zgłoszenia o przemocy zgłaszać należy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu ul. Winna 9 pod nr telefonu: 55 625-61-00 (sekretariat) lub bezpośrednio do Zespołu Interwencji Kryzysowej pod nr 55 625-61-08. 

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu ponownie ostrzega osoby starsze przed oszustami:

– szczególną ostrożność należy zachować w stosunku do osób podających się za urzędników i przedstawicieli instytucji. Często oszuści „podszywają się” za pracowników opieki społecznej, urzędu skarbowego, ZUS, Policji, Straży Miejskiej, monterów, pracowników służby zdrowia

– często popełnianym przestępstwem, którego ofiarami padają ludzie starsi, jest czyn polegający na wyłudzeniu pieniędzy przez osoby podające się za członków rodziny: wnuczka, siostrzeńca

– oszuści mogą dzwonić lub odwiedzać osoby starsze w domu namawiając do skorzystania z najnowszych promocji lub ofert, zakupu towarów, zaciągnięcia pożyczki, podsuwają do podpisania umowy lub wysyłają je kurierem nie zostawiając kopii

– należy być ostrożnym w podejmowaniu decyzji wspólnego zamieszkania, jeśli osoby oferują ci pomoc, opiekę w zamian za mieszkanie.

W związku z realizacją kampanii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu ogłasza konkurs na najlepszą kampanię na rzecz seniorów zagrożonych i dotkniętych przemocą. Celem konkursu jest zaplanowanie a następnie zrealizowanie (w terminie od 1 września br. do 31 października br.) przez seniorów (zespół seniorów) kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec drugiego człowieka (seniora) w różnych aspektach oraz możliwości jej przeciwdziałania. 

Uczestnikami konkursu mogą być seniorzy (zespół seniorów) zrzeszeni w stowarzyszeniach, fundacjach, innych organizacjach pozarządowych z terenu Gminy Miasto Elbląg. Po otrzymaniu sprawozdań ze zrealizowanych zadań (do 8 listopada br.) specjalne jury wyłoni trzy najlepsze działania, które otrzymają nagrody pieniężne kolejno: 2 000 zł, 1 000 zł oraz 500 zł. 

Więcej szczegółów, regulamin oraz karta zgłoszeniowa do konkursu znajduje się TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email