Przeciw pneumokokom. Miasto szuka realizatora programu

Przeciw pneumokokom. Miasto szuka realizatora programu
Fot. Pixabay

Prezydent Elbląga ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2021 roku. Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród mieszkańców Elbląga po 65 roku życia z grupy ryzyka”.

Konkurs adresowany jest do podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.).

Na realizację programu Miasto przeznaczyło w 2021 roku 86.400 zł. Planowana liczba beneficjentów programu to 320 osób. Program będzie realizowany w grupie ryzyka: osoby w wieku 65 lat i powyżej, leczące się z powodu chorób układu oddechowego (z grupy J40-J47 – przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych).

Przedmiotowy zakres programu:

  • przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na terenie Elbląga
  • zakup skoniugowanej szczepionki przeciwko pneumokokom PCV 13
  • ostateczna kwalifikacja do szczepień oraz uzyskanie pisemnej zgody beneficjenta na wykonanie szczepienie
  • wykonanie szczepień przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Kompletne oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2021 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 lub przesłać drogą pocztową na ww. adres. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród mieszkańców Elbląga po 65 roku życia z grupy ryzyka”.

Pozostałe szczegóły konkursu, a także formularz i załączniki – TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email