Projekt unijny czeka na materiały promocyjne

Prezydent Elbląga ogłosił przetarg na promocję projektu pn. „Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych”. Zamówienie przewiduje m.in. dostawę tablicy pamiątkowej, zamieszczenie ogłoszeń w lokalnym serwisie internetowym oraz produkcję materiałów promocyjnych.

Dostarczone przez wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcę, materiały promocyjne, posłużą do informowania elblążan o głównych założeniach projektu, który będzie realizowany w sześciu szkołach. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się adaptację oraz wyposażenie sal komputerowych w następujących placówkach oświatowych:
Zespół Szkół Mechanicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, IV Liceum Ogólnokształcące.

Realizacja projektu umożliwi: doposażenie pracowni informatycznych w wymienionych szkołach, dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do obowiązujących standardów kształcenia, poszerzenie zakresu kształcenia, dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb pracodawców, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem strategicznym projektu jest poprawa jakości kształcenia kadry informatycznej na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Całkowity koszt projektu to ok. 1.600.000 zł. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.  UM Elbląg Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 8325

Print Friendly, PDF & Email