Projekt RCL: Do szczepień przeciw COVID-19 od wtorku mogą kwalifikować m.in. absolwenci kierunków lekarskich

Projekt RCL: Do szczepień przeciw COVID-19 od wtorku mogą kwalifikować m.in. absolwenci kierunków lekarskich
Fot. Pixabay

Studenci piątego roku kierunku lekarsko-dentystycznego, jak również absolwenci studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo mogą od wtorku kwalifikować do szczepień przeciw COVID-19 – wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, która w poniedziałek ukazała się na stronie Rządowego Centrum Legislacji i została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Wynika z niej, że studenci piątego roku kierunku lekarsko-dentystycznego, jak również absolwenci studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo w okresie do 6 miesięcy od dnia ukończeniu tych studiów będą mogli kwalifikować do szczepienia przeciw COVID-19.

– Okres sześciu miesięcy wynika z faktu uwzględnienia czasu potrzebnego na uzyskanie uprawień zawodowych i nadania prawa wykonywania zawodu – wyjaśniono w uzasadnieniu do zmiany regulacji.

Wszystkie uprawnione tą zmianą osoby będą mogły to robić – jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji – „pod nadzorem lekarza albo osoby wykonującej zawód lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej, po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień wydanego przez uczelnię prowadzącą to kształcenie”.

Przepisy mają obowiązywać dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw. (PAP)

Klaudia Torchała
Print Friendly, PDF & Email