Projekt CSE Światowid „Siła wsparcia” zauważony

Projekt CSE Światowid „Siła wsparcia” zauważony
Fot. nadesłane

Działania CSE Światowid w Elblągu i jej pracowników znów zostały docenione i wyróżnione. A za takie należy uznać znalezienie się Światowida wśród 54 nominowanych instytucji w konkursie EDUinspiracje oraz nominacja dla Teresy Miłoszewskiej wśród 22 osób w EDUinspiratorze.

Już po raz kolejny Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wybiera najlepsze projekty edukacyjne (dofinansowane przez FRSE) oraz osoby zaangażowane w działania w obszarze edukacji, inspirujące i motywujące członków społeczności lokalnej.

Projekt „SIŁA WSPARCIA / STRENGTH OF SUPPORT”, który realizowała w Światowidzie Teresa Miłoszewska jeszcze podczas kariery zawodowej (odeszła niedawno na emeryturę) spotkał się z bardzo przychylnym przyjęciem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Głównym celem projektu – adresowanego do kadry niezawodowej edukacji dorosłych – była wymiana i zebranie dobrych praktyk związanych z poprawą funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie poprzez wypracowanie skutecznych metod komunikowania się i arteterapii.

Konkurs EDUinspiracje w 2020 roku odbywa się po hasłem „Działam – Upowszechniam-Inspiruję”. Jego celem jest upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnych, promocja dobrych praktyk w tym zakresie oraz pokazanie, jak ważną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Właśnie w tym konkursie za realizację projektu „SIŁA WSPARCIA / STRENGTH OF SUPPORT” nominowane jest CSE „Światowid”.

Koordynatorką projektu i pomysłodawczynią była Teresa Miłoszewska nominowana w konkursieEDUinspirator. Teresa Miłoszewska w CSE „Światowid” przepracowała prawie 41 lat. Koordynatorka i pomysłodawczyni wielu imprez i projektów kulturalnych i społecznych m.in. Międzynarodowych Spotkań Artystycznych. EDUinspirator to osoba, która działa w dziedzinie edukacji na rzecz rozwoju innych osób lub wspierania rozwoju edukacji w swojej społeczności lokalnej, podejmuje dodatkowe inicjatywy edukacyjne, inspiruje swoje środowisko lokalne do kolejnych działań na rzecz edukacji, przyczynia się do sukcesu innych albo pomaga im rozwinąć nowe umiejętności.

Ogłoszenie wyników nastąpi 18 grudnia 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email