Program Upowszechniania Sportu Osób z Niepełnosprawnościami

Program Upowszechniania Sportu Osób z Niepełnosprawnościami
Fot. pixabay.com

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w 2022 r. Termin składania wniosków upływa 5.01.2022.

Głównym celem programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnościami.

Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w systemie Amodit dostępnym na stronie https://wnioski.msit.gov.pl  

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z „Programem Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.”. Więcej informacji TUTAJ

Wypełniony wniosek  wraz z załącznikami należy wysłać wyłącznie w wersji elektronicznej, w systemie Amodit do 5 stycznia 2022 r.

Ewentualne pytania w zakresie „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich, tel. 22 24 43 105, 22 24 43 129.

Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do 28 lutego 2022 r.

Print Friendly, PDF & Email