Program specjalny: Zielone światło dla Straży Pożarnej

Program specjalny: Zielone światło dla Straży Pożarnej
Fot. Pixabay

Program specjalny polega na uruchomieniu stałego sygnału zielonego na głównym kierunku ul. Bema przez okres 180 sekund umożliwiając „uwolnienie” kolejki pojazdów na skrzyżowaniu z Saperów w kierunku centrum i upłynnienie ruchu na odcinku od Łęczyckiej do Saperów.

W minionym tygodniu wykonane zostały prace związane z wymianą sterownika sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Bema – Saperów wraz z podłączeniem do miejskiej sieci szerokopasmowej.

Co ważne, wymieniony sterownik sygnalizacji będzie umożliwiał – w razie potrzeby – uruchomianie przez dyspozytora znajdującego się w nowej jednostce Straży przy ul. Łęczyckiej specjalnego programu sygnalizacji w sytuacji wyjazdu ratowniczego pojazdów strażackich w kierunku ul. Bema.

W przypadku gdy zajdzie taka potrzeba – uruchomienie programu może zostać powtórzone. Funkcjonowanie i czas programu specjalnego zostało uzgodnione z przedstawicielami Straży Pożarnej, a w minionym tygodniu wykonano wspólnie ze strażakami test potwierdzający funkcjonowanie programu specjalnego zgodnie z założeniami.

Powyższe prace stanowią I etap zadania pn. „Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema”. W kolejnym etapie planowana jest:

  • wymiana sterowników na skrzyżowaniach ul. Bema z ul. Żeromskiego i Mickiewicza i wprowadzenie nowych programów
  • wymiana urządzeń sygnalizacyjnych z okablowaniem z pozostawieniem elementów nadających się do wykorzystania, montaż pętli indukcyjnych dla samochodów i tramwajów oraz przycisków dla pieszych na trzech skrzyżowaniach (Saperów, Żeromskiego, Mickiewicza).
  • wykonane zostanie także podłączenie sygnalizacji do miejskiej sieci szerokopasmowej zapewniając możliwość koordynacji.

Celem przebudowy sygnalizacji jest poprawa przepustowości i warunków ruchu w ciągu ul. Bema, w tym upłynnienie ruchu (zmniejszenie „korków” na odcinku od ul. Łęczyckiej w kierunku centrum i na skrzyżowaniu z ul. Saperów, przy jednoczesnym zapewnieniu koordynacji głównego ciągu na trzech skrzyżowaniach.

Niezależnie funkcjonować będzie także program specjalny na skrzyżowaniu Bema – Saperów, który będzie uruchamiany przez Straż Pożarną przy awaryjnym wyjeździe jednostek straży w kierunku Bema.

UM Elbląg
Print Friendly, PDF & Email