Pro Familia 2021 - więcej czasu na zgłoszenia

Pro Familia 2021 - więcej czasu na zgłoszenia
Fot. Pixabay

W odpowiedzi na postulaty samorządowców, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie „Samorząd Pro Familia 2021”, ale w związku z pandemią mają trudności z zebraniem wymaganej dokumentacji, wydłużono termin nadsyłania zgłoszeń do 16 kwietnia br.

– Zależy nam, by każdy, kto jest zainteresowany, miał szansę na zgłoszenie, stąd decyzja o wydłużeniu czasu na nadsyłanie zgłoszeń – wyjaśnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Celem konkursu „Samorząd Pro Familia 2021” jest docenienie tych samorządów, które wykazują się szczególnymi działaniami na rzecz rodzin. Pierwotny termin składania zgłoszeń w konkursie upływał z końcem marca br.

„Samorząd Pro Familia 2021” – na czym polega?

Tytuł „Samorząd Pro Familia 2021” otrzyma tylko 5 samorządów w Polsce. Istnieje także możliwość przyznania maksymalnie trzech wyróżnień za szczególnie kreatywny i nieszablonowy element polityki prorodzinnej realizowany przez samorząd.

Zgłoszenia do konkursu „Samorząd Pro Familia 2021” można nadsyłać do 16 kwietnia br. na adres pro_familia@mrips.gov.pl

Strona internetowa konkursu to: www.gov.pl/rodzina/samorzad-pro-familia-2021. Tam też znajduje się regulamin oraz dokumenty konkursowe:

  • formularz do opisu długofalowej strategii działań podejmowanych przez samorząd w ramach polityki prorodzinnej,
  • formularz zgłoszeniowy,
  • ankieta, w której samorządy odpowiadają m.in. na pytania dotyczące nakładów budżetowych na politykę rodzinną, korzystania z rządowych programów skierowanych do rodzin, czy przyznawanych we własnym zakresie uprawnień i stypendiów. Pierwszy etap polega na ocenie wypełnionej ankiety.
Ważne terminy

Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych po 10 samorządów z najwyższą liczbą punktów w każdej z pięciu kategorii (pod względem wielkości gminy). W drugim etapie będą dodatkowo analizowane osiągnięcia w realizacji długofalowej strategii działań w ramach polityki prorodzinnej.

Na podstawie sumy punktów z pierwszego i drugiego etapu Kapituła Konkursu rekomenduje po 3 samorządy w każdej kategorii oraz 3 samorządy do wyróżnienia.

Lista samorządów rekomendowanych do finałowego etapu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 7 maja 2021 r.

W trzecim etapie Minister Rodziny i Polityki Społecznej w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Polityki Demograficznej wybierze po 1 samorządzie w każdej kategorii, które otrzymają tytuł Samorząd Pro Familia 2021.

Print Friendly, PDF & Email